Ihændehaverregistret

Ihændehaveraktier er kendetegnet ved, at de rettigheder som følger med aktien tilkommer den person der har aktien i sin besiddelse.

  • Opdateret 10. juli 2019

Ejere af ihændehaveraktier skal selv registrere antallet af aktier i Ihændehaverregistret, når den samlede ejerandel er under 5 procent.

Hvis ejeren af ihændehaveraktier har 5 procent eller mere af selskabskapitalen eller stemmerne, skal virksomheden have besked fra aktionæren og registrere ejerforholdet.

Det er ikke længere muligt at udstede ihændehaveraktier. Følgende virksomheder kan tidligere have udstedt ihændehaveraktier:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)

Reglerne om registrering af ihændehaveraktier gælder ikke for børsnoterede selskaber.

Det er personen som ejer ihændehaveraktier, der skal registrere besiddelsen.

Hvad skal registreres?

Ejere af ihændehaveraktier skal registrere antallet af aktier, når den samlede ejerandel er under 5 procent.

Ejeren skal registrere datoen for erhvervelse, antallet af aktier og oplysninger om ejeren.

Hvis samtlige ihændehaveraktier afhændes, skal dette registreres, ligesom det skal registreres, hvis de samlede besiddelser overstiger 5 procent.

Oplysningerne bliver ikke offentliggjort, men kan dog i visse tilfælde udleveres til andre myndigheder.

Selvbetjening

Oplysningerne om ejerskabet af ihændehaveraktier skal registreres via: