Nyhed

HVIDVASK: Ofte stillede spørgsmål om undersøgelses- og underretningspligten

Ny vejledning til virksomheder og personer, der er underlagt hvidvasklovens pligter, herunder underretning om ulovlige kapitalejerlån.

  • 4. november 2019
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

En lang række virksomheder og personer er omfattet af hvidvasklovens pligter, som bl.a. omfatter en undersøgelses- og underretningspligt. Overholdes pligterne, mindskes risikoen for, at de bliver misbrugt til hvidvask, og forsøg på hvidvask kan i højere grad opdages.

For at vejlede nærmere om undersøgelses- og underretningspligten har Erhvervsstyrelsen udarbejdet ”ofte stillede spørgsmål” om de to pligter, der svarer på de spørgsmål som Erhvervsstyrelsen ofte bliver mødt med.

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der er behov for et lettilgængeligt værktøj, der beskriver hvad pligterne indeholder, hvad man skal være opmærksom på, og som den underretningspligtige kan bruge når denne bliver i tvivl.  
Der har samtidig været et behov for vejledning vedrørende underretning om ulovlige kapitalejerlån, hvorfor dette er fremhævet i de oftest stillede spørgsmål.

Læs om undersøgelsespligten

Læs om underretningspligten