Erhvervsaktiviteter og registreringspligt

En række erhvervsaktiviteter er omfattet af hvidvasklovens regler. For nogle af disse gælder en særlig registreringspligt, der skal opfyldes, før man begynder at udøve erhvervsaktiviteten.

 • Opdateret 11. juli 2024

Erhvervsaktiviteter og registreringspligt

For personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, gælder hvidvasklovens forpligtelser i forhold til bl.a. legitimering og risikovurdering af kunder samt underretning af Hvidvasksekretariatet i tilfælde af, at der er mistanke om, at en kunde er indblandet i hvidvask eller terrorfinansiering.

Regler for registreringspligt i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsynet med ikke-finansielle virksomheder, jf. hvidvasklovens § 1, nr. 14-17 og nr. 21:

Ikke-finansielle erhvervsaktiviteter

 • Nr. 14: Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.
 • Nr. 15: Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.
 • Nr. 16: Skatterådgivere, eksterne bogholdere, ikke-godkendte revisorer og andre virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater, revisorer og ejendomsmæglere.
 • Nr. 17: Tjenesteydelser til virksomheder, jf. hvidvasklovens § 2, nr. 12, a-e:
  • a) Virksomhedsoprettere
  • b) Professionelle ledelsesmedlemmer
  • c) Udbydere af c/o adresser og virtuelle kontorhoteller
  • d) Fondsforvaltere
  • e) Professionelle aktionærer
 • Nr. 21: Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, herunder gallerier og auktionshuse, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover.

Registreringspligt

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må udøve erhvervsaktiviteterne omfattet af hvidvasklovens § 1, nr. 17, før man er blevet registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, jf. § 58, stk. 1.

Udover de forpligtelser, der gælder for alle personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, gælder der en særlig registreringspligt for aktiviteterne omfattet af § 1, nr. 17.

Det betyder, at man skal søge om optagelse og registreres i 'Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask', før man begynder at udøve én eller flere af følgende erhvervsaktiviteter:

Nr. 17: Tjenesteydelser til virksomheder, jf. hvidvasklovens § 2, nr. 12, a-e:

 • a) Virksomhedsoprettere: Når man erhvervsmæssigt opretter virksomheder for andre.
 • b) Professionelle ledelsesmedlemmer: Når man selv - eller sørger for, at en anden - fungerer som ledelsesmedlem i en virksomhed på vegne af andre (gælder IKKE, hvis man fungerer som fx direktør i egen virksomhed).
 • c) Udbydere af c/o adresser og kontorhoteller med virtuelle kunder, hvor der tilbydes supplerende ydelser: Når man stiller en postadresse til rådighed og derudover tilbyder telefonpasningsydelser, videresendelse af post el. lign. for kunder, der ikke er fysisk til stede på adressen.
 • d) Fondsforvaltere: Når man selv - eller sørger for, at en anden - fungerer som forvalter eller administrator af en fond.
 • e) Professionelle aktionærer: Når man selv - eller sørger for, at en anden - fungerer som nominee i en virksomhed på vegne af andre.

Advokater, advokatvirksomheder, godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder skal IKKE registreres hos Erhvervsstyrelsen for at udøve de registreringspligtige erhvervsaktiviteter, da de allerede er registrerede i forhold til de særlige tilsyn, der er forbundne med deres virksomhed.

Du kan søge om registrering i "Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask" via den digitale selvbetjeningsløsning på Virk.

Sådan registrerer du dig i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

1) Gå til forsiden af indberet.virk.dk.

2) Klik på ”Ændre virksomhed”.

3) Klik på ”Start”, log ind med MitID eller medarbejdersignatur og godkend betingelserne.

4) Søg på CVR-nummeret i søgefeltet.

5) Klik på ”Vælg” ud for søgeresultatet.

6) Klik på ”Ændre virksomheden”.

7) Klik på "Stamdata" (dette gælder kun for enkeltmandsvirksomheder).

8) Gå til ”Erhvervsaktiviteter omfattet af hvidvaskloven”.

9) Marker i feltet ”Ja, virksomheden skal registreres i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask”.

10) Vælg mindst en erhvervsaktivitet og et forretningssted.

11) Gem ændringer og godkend og afslut.

Så har du oprettet en anmodning om, at blive registeret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Virksomheden vil modtage en meddelelse, når virksomheden er optaget i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Processen for registrering afhænger af, om det er en ny eller en eksisterende virksomhed. Som led i ansøgningsprocessen vil Erhvervsstyrelsen altid se på, om virksomhedens ledelse eller reelle ejere er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af deres stilling i en registreret virksomhed, jf. hvidvasklovens § 58, stk. 2 og 3.

Kopi af straffeattest

Medlemmerne af virksomhedens ledelses- og ejerkreds vil via digital post modtage en anmodning om, at Erhvervsstyrelsen får udleveret en kopi af deres straffeattester fra politiet. Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at der foreligger en fare for misbrug, vil registrering hos styrelsen blive nægtet, og virksomheden må ikke udøve registreringspligtige erhvervsaktiviteter, jf. hvidvasklovens § 1, nr. 17.

Det er også muligt at søge om registrering som person med sin personlige digitale signatur, men hvis den registreringspligtige erhvervsaktivitet udøves i forbindelse med en virksomhed, så er det virksomheden, der skal registreres.

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

For at vejlede bogholdere og virksomhedsoprettere om hvidvasklovens krav, har Erhvervsstyrelsen lavet en quick-guide, der kort præsenterer, hvordan den enkelte bogholder kan undgå at medvirke til hvidvask.

Her kan du finde andre tilsynsmyndigheder der fører tilsyn med hvidvaskloven

Spørgsmål til hvidvaskregistrering

Procedure for og status på ansøgninger om registrering hos Erhvervsstyrelsen.