Andre typer foreninger

Læs om almindelige foreninger, andelsboligforeninger og særlige foreninger som fx en indkøbsforening, andelsforening, legat, stiftelse eller en brugsforening.

 • Opdateret 24. august 2022

Almindelige foreninger

En almindelig forening kaldes også en ikke-erhvervsdrivende forening. Det kan fx være en non-profit organisation eller en forening, som har et almennyttigt formål. Sådan en forening må ikke fremme medlemmernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

En almindelig forening har samme muligheder, rettigheder og pligter, som en person ville have. Medlemmerne betaler et kontingent, der bidrager til foreningens overordnede formål. Overskud anvendes til at fremme foreningens formål.

En almindelig forening skal registreres og have et CVR-nummer, når der er skatte/afgiftsmæssige pligter. Hvis der ingen pligter er, er det en frivillig forening

Når du registrerer en almindelig forening, skal du indberette følgende:

 • Foreningens navn og adresse
 • Branchekode
 • Om foreningen skal registreres for skattemæssige pligter, fx moms. Kontingenter er ikke momspligtige
 • Hvis foreningen har ansatte, skal den registreres for A-skat, AM-bidrag og ATP
 • Foreningens regnskabsår
 • Foreningens startdato.

Dokumentation

Når du registrerer foreningen, skal du vedhæfte:

 • Foreningens vedtægter
 • Liste over bestyrelsen
 • Referatet fra generalforsamlingen, hvoraf det fremgår, at foreningen er en almindelig forening

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at erhverve, eje og drive en ejendom til beboelse for andelsboligforeningens medlemmer.

Den enkelte andelshaver ejer ikke sin bolig, men en anpart af foreningen, og har i den forbindelse fået brugsretten til en bolig.

Når du registrerer en andelsboligforening, skal du oplyse følgende:

 • Andelsboligforeningens navn og adresse.
 • Om foreningen skal registreres for skattemæssige pligter, fx moms. Kontingenter er ikke momspligtige
 • Hvis foreningen har ansatte, skal den registreres for A-skat, AM-bidrag og ATP
 • Foreningens regnskabsår
 • Foreningens startdato.

Dokumentation

Når du registrerer foreningen, skal du vedhæfte:

 • Foreningens vedtægter
 • Liste over bestyrelsen
 • Referatet fra generalforsamlingen, hvoraf det fremgår, at foreningen er en andelsboligforening

Foreningen oprettes med selskabsskat, men som midlertidig ej skattepligtig. Andelsboligforeningen har selv pligt til at oplyse Skattestyrelsen om ændret aktivitet, der medfører skattepligt.

Læs mere om andelsforeninger og køb og salg af andelsboliger

Gå til Boligejer.dk

Særlige foreninger

En særlig forening er fx en indkøbsforening, en andelsforening, legat, stiftelse eller en brugsforening.

Særlige foreninger skal typisk registreres, selv om de ikke har ikke generelt pligt til at lade sig registrere. Men hvis de fx skal importere varer eller har skatte/afgiftsmæssige pligter, skal de registreres og have et CVR-nummer.

Læs om, hvornår en forening skal registreres

Indkøbsforeninger

Indkøbsforeninger har til formål at indkøbe, fremskaffe eller fremstille varer eller levere tjenesteydelser til medlemmernes forbrug. Indkøbsforeninger er efter Skatteforvaltningens vurdering omfattet af selskabsskatteloven.

Indkøbsforeninger skal registreres for skatte/afgiftsmæssige pligter, hvis det er med økonomisk overskud for øje.

Andelsforeninger

Andelsforeninger ses især i landbrugssektoren, fx som slagterier, mejerier og lignende. Formålet med dem er at fremme medlemmernes interesser i form af samhandel.

Bortset fra almindelig forrentning af den indskudte kapital skal overskuddet enten fordeles mellem medlemmerne i forhold til deres andel af omsætning eller blive stående i virksomheden.

Andelsforeninger skal registreres.

Andelsforeninger med boligudlejning, som alene skal bruge et CVR nr. til tinglysning kan ikke opnå dette. Skattestyrelsen har afgjort, at en andelsforening i skattemæssig henseende ikke er en andelsforening i medfør af Selskabsskattelovens §1, stk.1, nr. 3.

Til brug for tinglysning kan disse andelsforeninger bede om en bekræftelse hos Erhvervsstyrelsen, og herefter kan tinglysning opnås.

Legater og stiftelser

Legater og stiftelser er specielle virksomhedsformer, hvor formålet er at støtte konkrete formål.

Legater og stiftelser skal registreres.

Brugsforening

En brugsforening er en særlig forening, hvor formålet er at sikre medlemmerne billige varer gennem fælles indkøb. Overskuddet af foreningen fordeles ofte til medlemmerne i form af dividende.

Brugsforeninger skal registreres.

Når du registrer en særlig forening skal du oplyse følgende:

 • Foreningens navn og adresse
 • Vedtægter og bestyrelsesliste
 • Om foreningen overtager hele eller dele af en anden virksomheds aktiver (fx varelager, maskiner, andre driftsmidler eller bygninger)
 • Om foreningen skal registreres for skattemæssige pligter, fx moms. Kontingenter er ikke momspligtige, men hvis foreningen har ansatte, skal den registreres for moms, A-skat, ATP og AM-bidrag mv.
 • Om foreningen skal registreres for lønsumsafgift
 • Foreningens regnskabsår
 • Foreningens startdato

Herudover skal foreningen muligvis registreres for selskabsskat.

Vedtægter og bestyrelsesliste skal vedlægges ved registrering.