Frivillige foreninger

En frivillig forening kan have mange forskellige formål, det kan fx være en grundejerforening, en idrætsforening, en almennyttig boligforening, ejerforening, kulturel forening eller lignende.

  • Opdateret 24. maj 2023

Frivillige foreninger er ikke forpligtet til at have et CVR-nummer, og de har heller ikke som udgangspunkt nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Hvis foreningen modtager tilskud eller vil søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal den have CVR-nummer og en Nemkonto.

Registreringen af en frivillig forening sker via Virk, og Skattestyrelsen godkender automatisk registreringen af den frivillige forening. Når Skattestyrelsen har godkendt den frivillige forening, sender de en besked til foreningens digitale postkasse, om at beviset kan hentes på skat.dk.

En frivillig forening skal forny sin registrering hvert 3. år via Virk. Det er gratis at registrere og forny en frivillig forening.

For at få tildelt et CVR-nummer skal du oplyse følgende:

  • Foreningens navn
  • Adresse
  • E-mailadresse

Foreningen kan samtidig med registreringen lade sig reklamebeskytte i CVR. Dette gøres i forbindelse med registreringen, hvor det skal anføres, at man ønsker reklamebeskyttelse.

Når en frivillig forening registreres, får den et CVR-nummer og kan oprette en foreningskonto (Nemkonto) i banken. Denne er nødvendig, hvis foreningen vil søge om evt. tilskud fra kommunen.

Foreninger kan tilknytte en foreningsrepræsentant, som derefter kan se foreningens digitale postkasse og bruge diverse selvbetjeningsløsninger med MitID Privat. Det er frivilligt at registrere en repræsentant, og repræsentanten kan altid fratræde eller udskiftes. Ved registrering af en foreningsrepræsentant vil repræsentantens navn og privatadresse blive offentliggjort på CVR.dk. Hvis foreningen ikke tilknytter en foreningsrepræsentant, skal foreningen bestille et MitID Erhverv. 

Hvem kan registrere en frivillig forening?

Alle med MitID kan registrere en frivillig forening på Virk. Det behøver altså ikke at være formanden eller kassereren, der foretager registreringen. Den person, som registrerer den frivillige forening, hæfter ikke for noget, når det sker i samarbejde med foreningen.

Alle foreninger, der har et CVR-nummer, er omfattet af Lov om Digital Post og skal derfor aktivere deres digitale postkasse.

For at aktivere den digitale postkasse, skal foreningen have MitID Erhverv eller registrere en foreningsrepræsentant, der kan bruge sit MitID Privat.

En frivillig forenings CVR-nummer skal fornys hvert 3. år. Foreningen får besked i god tid via foreningens digitale postkasse. Det er gratis at forny en frivillig forening.

En frivillig forening kan ikke opkræve moms. Den kan heller ikke have lønnede ansatte, og dermed kan den ikke være tilmeldt A-skat, AM og ATP eller B-indkomst.

Hvis foreningen skal have ansatte, eller hvis den momspligtige omsætning overstiger 50.000 over en periode på 12 måneder, skal foreningen ændre driftsform til en almindelig forening (også kaldet en ikke-erhvervsdrivende forening)og lade foreningen momsregistrere.

En sådan ændring skal besluttes på foreningens generalforsamling og dokumenteres i referatet. Desuden skal vedtægterne ændres, så det fremgår, at foreningen fremover er en almindelig forening.

Alle foreninger skal have en formel organisering i form af navn, vedtægter, formål og en ledelse.

En frivillig forenings vedtægter skal ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen, men hvis foreningen skal have en NemKonto i banken, kræver banken at se foreningens vedtægter, referat fra seneste generalforsamling og andre relevante oplysninger om foreningen.

Lukning

Skal en frivillig forening lukkes, gøres det via selvbetjeningen på Virk. 

Reaktivering af lukket forening

Er foreningens CVR-nummer lukket ved en fejl, kan foreningen reaktiveres på Virk.

Virk selvbetjening

Læs mere om foreninger, CVR oplysninger, adgange, formand eller kasserer.