Generelt om foreninger

Du kan, men skal ikke altid, registrere en forening og få et CVR-nummer.

 • Opdateret 24. august 2022

Hvis foreningen fx skal modtage tilskud fra en offentlig myndighed eller have ansatte, skal den have et CVR-nummer.

Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.) skal dog altid registreres.

Overordnede krav til foreninger

 • Mindst to medlemmer
 • Medlemmerne har indgået en aftale om foreningens formål (oftest som vedtægter)
 • Medlemskredsen veksler
 • Medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter
 • Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som kan ændre vedtægterne og udøve ejerbeføjelser, hvis foreningen ejer noget
 • Foreninger har en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne på en generalforsamling
 • Foreningen behøver ikke at have nogen formue

Det er foreningens formål og faktiske aktivitet, som afgør, om den skal registreres og i givet fald hvordan.

Der er følgende 5 former for foreninger:

 • Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.) skal registreres med CVR-nummer
 • Frivillige foreninger kan – men ikke har pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en grundejerforening eller en kulturel forening
 • Almindelige foreninger (også kaldet ikke-erhvervsdrivende forening) kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en non-profit organisation
 • Andelsboligforeninger har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige
 • Særlige foreninger kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en indkøbsforening

En forening skal registreres, hvis den

 • er erhvervsdrivende og medlemmerne har begrænset ansvar (f.m.b.a.)
 • har ansatte og skal udbetale løn (fx til en vicevært)
 • skal modtage tilskud fra det offentlige (registreres som frivillige foreninger)
 • skal drive erhverv (fx en kiosk i en idrætsforening) og muligvis momsregistreres
 • skal importere eller eksportere (fx en indkøbsforening)

Vedtægter og bestyrelsesoversigt skal vedlægges registreringen, som sker på Virk

Digital postkasse

Alle foreninger, der har et CVR-nummer, er omfattet af Lov om Digital Post og skal derfor aktivere deres digitale postkasse.

For at aktivere den digitale postkasse, skal foreningen have en NemID medarbejdersignatur.

Læs mere om digital post på Virk