Nyhed

Ny vejledning om vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsens vejledning om vurderingsberetninger skal gøre det nemmere og hurtigere at indberette vurderingsberetninger på Virk. 

  • 28. januar 2021
  • Digital indberetning og selvbetjening

Erhvervsstyrelsen har gennem en længere periode haft særligt fokus på indberetninger, hvor der er anvendt vurderingsberetninger. Styrelsen har på baggrund af en datadrevet kontrolindsats af indberettede vurderingsberetninger identificeret en række gennemgående fejl. En mangelfuld vurderingsberetning kan have store konsekvenser for et selskab, der som yderste konsekvens kan ende i tvangsopløsning grundet mangler i stiftelsesgrundlaget.

Erhvervsstyrelsens kontrolindsats viser, at der kan opstå en række udfordringer ved udarbejdelsen og anvendelsen af vurderingsberetninger.

Læs mere om hyppige fejl

For at gøre det nemmere og hurtigere at lave indberetninger med vurderingsberetninger, har styrelsen udarbejdet en vejledningen omkring registreringer med vurderingsberetninger. I vejledningen er der mulighed for at læse mere om selskabslovens krav til anmeldelse og udarbejdelsen af vurderingsberetninger:

Læs Vejledning om vurderingsberetninger