Dialogforum for samfundsansvar og vækst 2016-2017

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har taget over efter det tidligere 'Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst'.

  • Opdateret 12. juli 2022

Dialogforum arbejdede i 2016 - 2017 for at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst.

Her kan du finde information fra møder og andre aktiviteter i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst:

Indspil til regeringen