Antidumping

Virksomheder der handler med lande uden for EU, skal være opmærksom på, at visse lande og produkter kan være pålagt en særlig beskyttelsestold. Læs om EU's regler for antidumping, antisubsidie og beskyttelsestold.

 • Opdateret 20. marts 2019

Når det kan påvises, at producenter fra tredjelande sælger deres varer i EU til kunstigt lave priser, kan EU pålægge disse varer en særlig beskyttelsestold.

Beskyttelsestolden har oftest karakter af antidumpingtold, som skal beskytte EU-producenter mod prisdumping fra deres konkurrenter. Der kan også være tale om udligningstold, der indføres som modsvar på tredjelandes brug af ulovlige eksportfremmende subsidier.

Både antidumpingtold og udligningstold indføres af Europa-Kommissionen efter forudgående undersøgelser. Siden 8. juni 2018 har alle nye undersøgelser været omfattet af de moderniserede antidumping- og antisubsidieregler.

Erhvervsstyrelsens rolle

En beskyttelsestold kan kun indføres og forlænges, hvis EU's medlemsstater godkender det ved afstemninger i EU's komité for defensive handelsinstrumenter. Danmark er her repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen, som også er ansvarlig for den løbende håndtering af Kommissionens undersøgelser, herunder formulering af den danske holdning.

Erhvervsstyrelsen yder endvidere løbende råd- og vejledning til danske virksomheder, der udtrykker interesse for dette i forbindelse med nye undersøgelser eller allerede indførte foranstaltninger. Vejledningen omfatter også tredjelandes undersøgelser mod EU, der potentielt kan omfatte danske eksportinteresser.

Her kan du se, hvilke lande og produkter (Undersøgelses nr. / Produktnavn), der er ramt af igangværende antidumping-undersøgelser:

Kina

 • AD499b / Footwear with uppers of leather (certain)
 • D647 / Steel sheet piles (hot-rolled)
 • NEPT16-02 / High tenacity yarns of polyesters
 • R529a / Tartaric acid
 • R678 / Chamois leather
 • R683 / Organic coated steel products (certain)
 • R684 / Aluminium foil in rolls
 • R685 / Tungsten electrodes
 • R686 / Organic coated steel products (certain)
 • R687 / Tableware and kitchenware
 • R688 / Bicycles
 • R692 / Malleable tube fittings (threaded, of cast iron) (MTF)
 • R697 / Peroxosulphates (persulphates)

Indien

 • R690 / Ductile pipes (tubes and pipes of ductile cast iron)
 • R693 / Ironing boards
 • R694 / Polyethylene terephthalate (PET)
 • R696 / Ductile pipes (tubes and pipes of ductile cast iron)

Rusland

 • AD649 / Urea and ammonium nitrate (UAN
 • AD651 / Hollow Sections (welded tubes, pipe and hollow porfiles)
 • R682 / Tube and pipe fittings (certain)

USA

 • AD649 / Urea and ammonium nitrate (UAN
 • R681 / Bioethanol

Malaysia

 • AD648 / Solar glass
 • R682 / Tube and pipe fittings (certain)

Thailand

 • R692    Malleable tube fittings (threaded, of cast iron) (MTF)
 • R695    Sweetcorn in kernels

Tyrkiet

 • AD651 / Hollow Sections (welded tubes, pipe and hollow porfiles)
 • R682 / Tube and pipe fittings (certain)

Vietnam

 • AD499b / Footwear with uppers of leather (certain)

Trinidad og Tobago

 • AD649 / Urea and ammonium nitrate (UAN

Den tidligere jugoslaviske republik af Markedonien

 • AD651 / Hollow Sections (welded tubes, pipe and hollow porfiles)

Indonesia

 • AS650 / Biodiesel

Sydkorea

 • R682 / Tube and pipe fittings (certain)

Ukraine

 • R689 / Seamless pipes and tubes of stainless steel (SSSPT)

Flere detaljer om alle undersøgelser

Detaljer om undersøgelserne finder du ud fra pågældende sagsnummer på Kommissionens hjemmeside. Her kan du også se en samlet liste over alle igangværende undersøgelser, og du kan søge på varer, der allerede er indført antidumping- eller udligningstold på.

Se detaljer om Kommisionens undersøgelser på trade.ec.europa.eu

Beslutninger om at indføre en beskyttelsestold baseres primært på informationer/data fra virksomheder, der deltager aktivt i Kommissionens undersøgelser. Det vil normalt være eksportører fra tredjelandet og deres konkurrenter i EU samt EU-virksomheder, der importerer og/eller videreforarbejder den undersøgte vare.

Beskyttelsestold er typisk forbundet med modsatrettede interesser i EU's erhvervsliv. Det skyldes, at tolden giver EU-producenterne af den pågældende vare en vis beskyttelse, som dog ofte påfører EU-importører og brugervirksomheder af pågældende vare øgede omkostninger. Det kan fx skyldes prisstigninger eller problemer med leverancer.

Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt en beskyttelsestold skal indføres, vil Kommissionen bl.a. foretage en afvejning af interesserne i EU's erhvervsliv. Det kan ofte have stor betydning for udfaldet, om EU-interessenter - på begge sider - har deltaget aktivt i undersøgelserne.

Virksomhedernes rolle

For at kunne give sine holdninger til kende og bidrage med relevante informationer/data skal man som virksomhed melde sig som interesseret part i den pågældende undersøgelse. Indledningen af undersøgelserne offentliggøres i EU-tidende, og fristen for at tilmelde sig er ganske kort. Det vil fremgå af Kommissionens indledningsskrivelse i EU-tidende, hvordan man tilmelder sig, og hvilke frister man skal overholde.

Spørgsmål om antidumping