Udenlandske leverandører med aktuelle forpligtelser til industrisamarbejde

Erhvervsstyrelsen opdaterer løbende oversigterne over udenlandske leverandørers aktuelle forpligtelser.

  • Opdateret 14. november 2023

Erhvervsstyrelsen opdaterer dagligt en oversigt over udenlandske leverandørers aktuelle forpligtelser til industrisamarbejde i Danmark. 

Oversigten viser:

  • Hvor stor en del af den udestående forpligtelse, der er dækket af udviklingsprojekter, som Erhvervsstyrelsen har forhåndsgodkendt.
  • Kontaktdata på de udenlandske leverandører. 
  • Den relevante anskaffelse, som forpligtelsen relaterer sig til.
  • Aggregerede beløb for forpligtelsen omregnet til danske kroner.
  • Hvilket regelsæt kontrakten administreres under.
  • Målværdien for rammeaftaler.

Den udenlandske leverandørs forpligtelse til industrisamarbejde er fastsat i en kontrakt om industrisamarbejde mellem leverandøren og Erhvervsstyrelsen. Kontrakten fastsætter bl.a. beløb, tidsfrister og afviklingsområde.

Nogle steder vil forpligtelsen fremstå som "nul". Det skyldes, at FMI endnu ikke har trukket på den rammekontrakt, som ligger til grund for forpligtelsen til industrisamarbejde. Den udestående forpligtelse, vil stige i takt med, at FMI indkøber via rammekontrakten.

Erhvervsstyrelsen administrerer aftaler på tre regelsæt. I oversigten nedenfor fremgår det, hvorvidt den enkelte leverandør er underlagt retningslinjer fra hhv. før 2014, 2014-retningslinjerne eller 2021-retningslinjerne.

Læs mere om de forskellige regelsæt her

Folketingsrapport 

Erhvervsministeren sender hvert år en statusrapport om industrisamarbejde til Folketinget. Erhvervsstyrelsen udarbejder rapporterne på baggrund af de udenlandske leverandørers årlige statusopgørelser.

Kontakt Team Forsvarsindustri