Nyhed

Ændrede regler for en række grønlandske virksomheder

I Grønland skal en række virksomheder nu registrere reelle ejere, iværksætterselskaber afskaffes, og der kan ikke stiftes nye selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.’er).

 • 5. januar 2022
 • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har opdateret de grønlandske anordninger for selskabsloven, erhvervsfondsloven og erhvervsvirksomhedsloven. De nye regler træder i kraft den 5. januar 2022.

Opdateringen omfatter bl.a. tre væsentlige krav til de grønlandske virksomheder: registrering af reelle ejere for omfattede virksomheder, registrering af legale ejere for kommanditselskaber samt en udfasning af iværksætterselskaber. Manglende efterlevelse medfører tvangsopløsning.

Herudover nedsættes minimumskravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr., og det er ikke længere muligt at stifte S.M.B.A.’er.

Ejerforhold

Kravet om registrering af reelle ejere gælder for:

 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Ikke erhvervsdrivende fonde og visse foreninger
 • Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A., F.M.B.A. og S.M.B.A.).

For kommanditselskaber er der indført krav om registrering af legale ejere. Registreringsfristen for reelle og legale ejere er den 31. juli 2022.

Læs mere om registrering af ejerforhold

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Nye iværksætterselskaber kan ikke stiftes fra den 5. januar 2022. Eksisterende iværksætterselskaber skal opløses eller omregistreres til anpartsselskaber, med indbetaling af restkapitalen til minimumskravet på 40.000 kr. i selskabskapital, senest den 5. januar 2024.

Læs mere om afskaffelsen af iværksætterselskaber

Nye S.M.B.A.’er kan ikke stiftes

Nye S.M.B.A.’er kan ikke stiftes fra den 5. januar 2022. For eksisterende S.M.B.A.’er gælder reglerne for F.M.B.A.’er fremover. Et eksisterende S.M.B.A. kan deltage i en fusion eller spaltning, men der kan ikke dannes et nyt S.M.B.A. som led heri.

Se de nye anordninger