Afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS)

Her kan du læse om afskaffelsen af iværksætterselskaber (IVS), herunder hvordan du skal forholde dig, hvis du har et iværksætterselskab (IVS).

  • Opdateret 17. oktober 2022

Virksomhedsformen IVS udfases

Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). Det betyder, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. Grunden til afskaffelsen af selskabsformen er, at den i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancer er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

Deadline for omregistrering af IVS

Eksisterende IVS'er skal inden den 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. De IVS'er som ikke overholder denne frist, og som ikke er anmeldt til opløsning forinden, vil blive tvangsopløst.

For grønlandske IVS'er er fristen for omregistrering den 5. januar 2024.

  • Det er ikke længere muligt stifte iværksætterselskaber, eller oprette dem på anden vis.
  • Alle danske iværksætterselskaber skal inden 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber eller opløses. For grønlandske IVS'er er fristen den 5. januar 2024. De IVS'er, som ikke overholder fristen, vil blive tvangsopløst.  
  • Kapitalkravet til anpartsselskaber er 40.000.

Alle danske iværksætterselskaber skal inden 15. oktober 2021 omregistreres til anpartsselskaber eller opløses. For grønlandske IVS'er er fristen den 5. januar 2024. De IVS'er, som ikke overholder fristen, vil blive tvangsopløst.

I forbindelse med udfasningen af iværksætterselskaber er kapitalkravet for anpartsselskaber blevet reduceret fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Et iværksætterselskab skal derfor have 40.000 kr., hvis det skal omregistreres.  

Krav til omregistrering:

  • Selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr., og selskabets navn skal ændres, så 'iværksætterselskab' eller 'IVS' ændres til 'anpartsselskab' eller 'ApS'. 
  • Selskabets generalforsamling træffer beslutning om omregistrering, ændring af selskabets vedtægter og forhøjelse af selskabskapitalen
  • Selskabets vedtægter skal opfylde kravene for anpartsselskaber, det betyder blandt andet at selskabets navn skal ændres og at selskabskapitalen skal ændres til mindst 40.000 kr.
  • Det er en betingelse for omregistreringen, at der er dokumentation for den indbetalte selskabskapital.
  • De påkrævede dokumenter for omregistrering findes i vejledningen.

Opløsning af iværksætterselskaber

Ønsker du ikke at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab, vil det være muligt at opløse selskabet efter de almindelige regler om opløsning af selskaber.