Nyhed

Åbning af tilskudspulje til støtte af esportevents i Danmark

Esportpuljen er nu åben for ansøgere, der ønsker medfinansiering af deres esportevents i Danmark. Frist for ansøgninger er den 25. februar 2020.

  • 28. januar 2020
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

Der er som led i Finansloven 2020 afsat to millioner i 2020 og tre millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til fremme af arbejdet med esport, herunder afholdelse af esportevents.

Derfor åbner Erhvervsstyrelsen d. 28.01 2020 på ny for ansøgninger til en tilskudspulje rettet mod esportevents i Danmark, der dels skal styrke Danmarks position som en førende esportnation og dels skal bygge bro mellem esport og erhvervslivet.

Sidste år støttede puljemidlerne bl.a. Esuperliga Finals og BLAST Pro Series. Læs om sidste års tilskudsmodtagere af esportpuljen.

Hvem kan søge esportpuljen
Esportspuljen kan søges af virksomheder, organisationer og foreninger, der ønsker medfinansiering af deres esportevents i Danmark. Offentlige institutioner kan ikke søge om tilskud fra esportpuljen. Der kan søges om mindst 150.000 kr. og højest 500.000 kr.

Søg tilskud fra esportpuljen
Esportspuljen er nu åben for ansøgninger og lukker igen d. 25.02 2020 

Der stilles to budgetkrav til alle ansøgninger:

  • Der kan søges tilskud til maksimalt 50 pct. af det samlede budget.
  • Ansøger skal fremvise privat medfinansiering på minimum 50 pct. af budgettet.

Kriterier
Erhvervsstyrelsen vurderer indkomne ansøgninger ud fra fire kriterier:

Esportevents i Danmark
1. Øget eksponering af Danmark
2. Brobygning mellem esport og erhvervslivet
3. Ansøgers organisering og kompetencer
4. Aktiviteternes additionalitet og komplementaritet

Ansøgningsfrist er tirsdag den 25.02 2020 kl. 12:00. 

For spørgsmål vedr. ansøgningsrunden kontakt:
Fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen Thomas Henriksen, [email protected], tlf.: 35 29 15 23

Læs mere om esportpuljen