Nyhed

Visse danske brancher er mere udsatte i den stigende globale usikkerhed

Danske virksomheder, der handler globalt, risikerer at blive påvirket af den stigende usikkerhed som følge af handelskonflikter og -barrierer på det globale marked. Ny rapport viser imidlertid, at visse brancher som transport, engros- og detailhandel, medicinalindustri, fremstilling og erhvervsservice i højere grad er i risiko for at blive ramt end erhvervslivet generelt.

  • 7. november 2019
  • Enklere regler og et velfungerende marked
  • International handel

Danmark og dansk økonomi er i høj grad afhængig af, at danske virksomheder har adgang til det globale marked. Faktisk giver den danske eksport anledning til godt 356.000 arbejdspladser. Handelskonflikten mellem USA og Kina, Brexit og stigende spændinger mellem EU og USA har dog over de seneste år øget den handelspolitiske usikkerhed. Det kan påvirke danske virksomheder, der indgår i global handel blandt andet da usikkerhed om fremtidige omkostninger kan gøre det vanskeligere for virksomhederne at foretage langsigtet forretningsplanlægning og vurdere investeringsafkast. 

En ny rapport fra Erhvervsstyrelsen udarbejdet i samarbejde med Højbjerre Brauer Schultz viser, at 49 % af eksport af danske varer og tjenester ender i lande uden for EU/EØS. Denne eksport opstår, dels når danske virksomheder sælger direkte til markeder uden for EU/EØS, og dels når danske virksomheder eksporterer til andre EU-lande, der efterfølgende forarbejder og videreeksporterer varen til et land uden for EU.

Danmarks handel med Storbritannien er et godt eksempel på, hvordan handelspolitisk usikkerhed kan påvirke Danmark. Udover at påvirke den direkte danske eksport kan usikkerheden om Storbritanniens handelsrelation med omverdenen efter Brexit også have konsekvenser for danske virksomheder. Storbritannien er nemlig et af de lande, der videreeksporterer flest danske varer og tjenester. Storbritannien fungerer altså som en ”hub” for dansk eksport. 

Når det kommer til usikkerheden på de globale markeder, er visse danske brancher mere eksponeret end andre. Det drejer sig, ifølge rapporten, særligt om brancher som transport, engros- og detailhandel, medicinalindustri, fremstilling samt erhvervsservices. Tilsammen står de fem brancher for 228.000 ud af de i alt 356.000 danske arbejdspladser. 

Rapporten viser desuden, at håndteringen af den handelspolitiske usikkerhed er en udfordring, der deles med mange af de andre EU-lande. Sammenlignet med vores europæiske naboer er Danmarks handel ikke mere eksponeret over for global usikkerhed - især ikke på importsiden, hvor danske virksomheder i højere grad importerer fra det indre marked modsat andre EU-lande, som er mere afhængige af import uden for EU.  

Læs rapporten ”Danske virksomheder i globale værdikæder

Fakta:
Højbjerre Brauer Schultz har udarbejdet analysen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Rapporten kortlægger, hvor og hvordan danske virksomheder indgår i globale værdikæder og sammenligner efterfølgende den danske eksponering over for global usikkerhed i forhold til andre EU-lande. Denne kortlægning er sammenholdt med forskellige handelspolitiske tendenser for at konkretisere, hvor danske virksomheder kan risikere at blive ramt af stigende usikre handelsforhold.