Nyhed

Uretmæssige overtagelser af selskaber inden for specifikke brancher

  • 14. august 2020
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen har den seneste tid observeret en række uretmæssige overtagelser af selskaber inden for handel med spiritus og tobak. Flere udefrakommende personer har uretmæssigt registreret sig selv eller andre personer ind i ledelsen og ejerkredsen på selskaberne i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er ulovligt og strafbart at foretage uretmæssige registreringer i virksomheder. Det formodes, at de uretmæssige overtagelser bliver benyttet til omgåelse af afgiftsbetaling. 

Erhvervsstyrelsen opfordrer derfor til, at selskaber særligt inden for denne branche tilføjer password-beskyttelse af deres virksomhed på virk.dk. Det er gratis og nemt at tilføje password-beskyttelse af virksomheden på virk.dk.

Du kan læse mere om password-beskyttelse her

Erhvervsstyrelsen har som følge af de uretmæssige overtagelser lagt en præventiv midlertidig spærring for straksregistreringer via Erhvervsstyrelsens digitale løsning på virk.dk på selskaber, som Erhvervsstyrelsen anser for at være i særlig risiko for at blive udsat for en uretmæssig overtagelse. De berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte via virksomhedens e-boks. 

Erhvervsstyrelsen opfordrer i øvrigt alle virksomheder til at benytte sig af password-beskyttelse.