Udbudsplan

Her kan du finde Erhvervsstyrelsens udbudsplan for 2023 og få overblik over aktuelle udbud. 

  • Opdateret 25. januar 2023

Udbudsplan 2023

Titel Beskrivelse Kontraktsum (mio. kr.) Løbetid (antal måneder) Annonceringstidspunkt (kvartal)
Rammeaftale vedrørende revisionsydelser mv. Bistand i forbindelse med administrationen af to kompensationsordninger på COVID-området; faste omkostninger og tabt omsætning. 26 48 Q1
Lovopsætning Opsætning og indlæggelse af retsforskrifter
i Lex Dania produktion, i forbindelse med retsforskrifternes optagelse i Lovtidende/Retsinformation.
4 48 Q2
Assistance med Revisionsarbejde for programperiode 2021-2027 (ESF, ERDF og FRO programmerne) Ekstern assistance til gennemførelse af projektrevisioner og systemrevisioner samt evt. anden sparring ifm. tilsynet i den nye programperioden, herunder revisioner af AER og evt. andre projekter hvor vi skal holde ekstra armslængde. Vi har pt. en tilsvarende aftale med PwC i 2014-2020 perioden. 3 36 Q3
Rammekontrakt for PRV (IT-system) 2024-27 Den nuværende rammekontrakt for vedligehold og udvikling af IT-systemet PRV udløber i 2023, og der skal gennemføres et nyt udbud. 12 48 Q3
IT-rammeaftale 2024-2028 Erhvervsstyrelsens IT-rammeaftale 2024-2028 500 48 Q4


Aktuelle udbud

Overblik over udbud