Udbudsplan

Her kan du finde Erhvervsstyrelsens udbudsplan for 2021 og få overblik over aktuelle udbud. 

  • Opdateret 28. januar 2021

Udbudsplan 2021

Titel Beskrivelse Beløb Løbetid Udbydes
Revisionsudbud vedrørende strukturfondsprojekter
for perioden 2021-2017

I forbindelse med forvaltningen af strukturfondsprojekter i programperioden 2021-2027 forventes der gennemført et EU-udbud for revisionsbistand til projekternes afrapporteringer.

Der vil være tale om udbud af en rammeaftale i forbindelse med revision af projektregnskaber under fondene. Omfanget/størrelsen på kontrakten er på nuværende tidspunkt ukendt, idet udformningen af administrationsgrundlaget for 2021-2027- perioden ikke er endeligt besluttet.

Forventet ca. 15 mio. kr.
(afventer yderligere afklaring)
48 mdr. 2 eller 3. kvartal
Rammeaftale om evaluering af
erhvervsfremmeindsatsen

Rammeaftale om evaluering af erhvervsfremmeindsatsen for strukturfondsprojekter, som får tilsagn i programperioden 2021-2027. Dertil evaluering af projekter, som alene får midler af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Aftalen skal også potentielt kunne dække evalueringer under 2014-2020 programperioden for strukturfondsprojekter (herunder formentlig REACT-EU) for de projekter, som får tilsagn efter den nugældende kontrakts udløb.

Aftalen indbefatter alle former for enkeltprojektevalueringer, temaevalueringer og formidling/afrapportering af opbygget viden.

Ca. 15-20 mio. kr. 48 mdr.

3. eller 4. kvartal

Operatør for SMV:Digital – tilskud til privat rådgivning mv. om digital omstilling og ehandel Konkret skal operatøren for SMV:Digital understøtte tilskudsordningen for tilskud til
privat rådgivning om digital omstilling og e-handel til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) på forventeligt 120 mio. kr. samlet samt administrere programmets digitale platform www.smvdigital.dk i perioden 2021-2023.
7,2 mio. kr. 36 mdr. 1. kvartal
Nemhandel udvikling og vedligehold Videreudvikling, vedligehold og support af it-infrastruktur for Nemhandel-systemet. 30-40 mio. kr. 42 mdr. 1. kvartal

Aktuelle udbud

Overblik over udbud