Udbudsplan

Her kan du finde Erhvervsstyrelsens udbudsplan for 2022 og få overblik over aktuelle udbud. 

  • Opdateret 27. januar 2022

Udbudsplan 2022

Titel Beskrivelse Beløb Løbetid Udbydes
Rammeaftale 2022-2025 om fælles evaluator for Regional- og Socialfonden Plus-indsatser samt Fonden for Retfærdig Omstilling og decentrale erhvervsfremmeprojekter

Der ønskes udpeget én central evaluator (evt. ét konsortium) til fælles evaluering af EU-strukturfondsprojekter for programperioden 2021-2027 og decentrale erhvervsfremmeprojekter (finansieret med nationale midler).

Aftalen dækker enkeltevaluering, temaevalueringer, formidlingsforpligtelser mv. samt de i kravspecifikationen nævnte tilkøbsydelser, herunder udvidet midtvejsevaluering og slutevaluering af enkeltprojekter. Derudover er der option på gennemførsel af evalueringer af projekter under Fonden for Retfærdig Omstilling.

Maksimal budgetramme på 30 mio. kr. + option på 5 mio. kr. 44 måneder (maj 2022 til december 2025) 1. kvartal

Aktuelle udbud

Overblik over udbud