IT-rammeaftale 2020-2024

Erhvervsstyrelsen har udbudt en ny IT-rammeaftale

 • Opdateret 19. december 2019

Offentliggørelse af udbud om it-rammeaftale

Vores nye IT-rammeaftale skal skabe det bedst mulige grundlag for, at Erhvervsstyrelsen kan indkøbe IT-relaterede tjenesteydelser i perioden 2020-2024. Styrelsen ønsker et godt og frugtbart samarbejde med alle de leverandører der, gennem et EU-udbud med prækvalifikation (begrænset udbud), får en plads på rammeaftalen.

  Forventet tidsplan for udbud af Erhvervsstyrelsens IT-rammeaftale 2020-2024

  Tidsplan for udbud af IT-rammeaftale

  Udbuddet af IT-rammeaftalen har tre hovedformål, nemlig at sikre:

  1. Løbende fornyet konkurrenceudsættelse ved indkøb af større tjenesteydelser i kontraktperioden.
  2. Mulighed for hurtig og fleksibel tildeling af tjenesteydelser under rammeaftalen afhængigt af opgavernes omfang.
  3. Høj kvalitet i leverancerne gennem videns- og kompetenceopbygning i et stabilt leverandørkorps i hele kontraktperioden.