IT-rammeaftale 2020-2024

Erhvervsstyrelsen har indgået IT-rammeaftale med 16 leverandører.

 • Opdateret 6. december 2021

Vores nye IT-rammeaftale skal skabe det bedst mulige grundlag for, at Erhvervsstyrelsen kan indkøbe IT-relaterede tjenesteydelser i perioden 2020-2024.

Udbuddet af IT-rammeaftalen har tre hovedformål, nemlig at sikre:

 1. Løbende fornyet konkurrenceudsættelse ved indkøb af større tjenesteydelser i kontraktperioden.
 2. Mulighed for hurtig og fleksibel tildeling af tjenesteydelser under rammeaftalen afhængigt af opgavernes omfang.
 3. Høj kvalitet i leverancerne gennem videns- og kompetenceopbygning i et stabilt leverandørkorps i hele kontraktperioden.

Der er den 10. juli indgået IT-rammeaftale med følgende leverandører fordelt på syv delaftaler:

Delaftale 1 – Udvikling og Vedligehold

 • Netcompany A/S
 • Edora A/S
 • Nine A/S
 • CGI Danmark A/S

Delaftale 2- IT-konsulentydelser

 • Nine A/S
 • Netcompany A/S
 • Edora A/S
 • CGI Danmark A/S
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 •  Asseco-Lector (Konsortium)

Delaftale 3- UX og Design

 • SORTHVID ApS
 • Charlie Tango A/S
 • Pentia A/S

Delaftale 4- Implementering af informationssider

 • Peytz & Co A/S

Delaftale 5- Data Science

 • Netcompany A/S
 • Alexandra Instituttet A/S
 • Nine A/S

Delaftale 6- GIS

 • Lifa A/S
 • Atkins Danmark A/S
 • Septima P/S

Delaftale 7- IT Sikkerhed

 • Institut for Cyber Risk (Konsortium)
 • Dubex A/S