IT-rammeaftale 2020-2024

Erhvervsstyrelsen har indgået IT-rammeaftale med 16 leverandører.

 • Opdateret 10. juli 2020

Vores nye IT-rammeaftale skal skabe det bedst mulige grundlag for, at Erhvervsstyrelsen kan indkøbe IT-relaterede tjenesteydelser i perioden 2020-2024.

  Udbuddet af IT-rammeaftalen har tre hovedformål, nemlig at sikre:

  1. Løbende fornyet konkurrenceudsættelse ved indkøb af større tjenesteydelser i kontraktperioden.
  2. Mulighed for hurtig og fleksibel tildeling af tjenesteydelser under rammeaftalen afhængigt af opgavernes omfang.
  3. Høj kvalitet i leverancerne gennem videns- og kompetenceopbygning i et stabilt leverandørkorps i hele kontraktperioden.

  Der er den 10. juli indgået IT-rammeaftale med følgende leverandører fordelt på syv delaftaler:

  Delaftale 1 – Udvikling og Vedligehold

  • Netcompany A/S
  • Edora A/S
  • Nine A/S
  • CGI Danmark A/S

  Delaftale 2- IT-konsulentydelser

  • Nine A/S
  • Netcompany A/S
  • Edora A/S
  • CGI Danmark A/S
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  •  Asseco-Lector (Konsortium)

  Delaftale 3- UX og Design

  • SORTHVID ApS
  • Charlie Tango A/S
  • Pentia A/S

  Delaftale 4- Implementering af informationssider

  • Peytz & Co A/S

  Delaftale 5- Data Science

  • Netcompany A/S
  • Alexandra Instituttet A/S
  • Nine A/S

  Delaftale 6- GIS

  • Lifa A/S
  • Atkins Danmark A/S
  • Septima P/S

  Delaftale 7- IT Sikkerhed

  • Institut for Cyber Risk (Konsortium)
  • Dubex A/S