IT-rammeaftale 2020-2024

Erhvervsstyrelsen forventer at udbyde en ny IT-rammeaftale med virkning fra den 25. maj 2020.

 • Opdateret 23. august 2019

Vores nye IT-rammeaftale skal skabe det bedst mulige grundlag for, at Erhvervsstyrelsen kan indkøbe IT-relaterede tjenesteydelser i perioden 2020-2024. Styrelsen ønsker et godt og frugtbart samarbejde med alle de leverandører der, gennem et EU-udbud med prækvalifikation (begrænset udbud), får en plads på rammeaftalen.

  Udbuddet af IT-rammeaftalen har tre hovedformål, nemlig at sikre:

  1. Løbende fornyet konkurrenceudsættelse ved indkøb af større tjenesteydelser i kontraktperioden.
  2. Mulighed for hurtig og fleksibel tildeling af tjenesteydelser under rammeaftalen afhængigt af opgavernes omfang.
  3. Høj kvalitet i leverancerne gennem videns- og kompetenceopbygning i et stabilt leverandørkorps i hele kontraktperioden.

  Vi forventer at udbyde en rammeaftale, der bl.a. omfatter:

  • IT-udvikling
  • IT-vedligeholdelse
  • IT-videreudvikling
  • IT-relaterede konsulentydelser

  Ny struktur

  Vi forventer at udbyde en IT-rammeaftale med et antal særskilte delaftaler.

  Udbuddene vil, med den påtænkte struktur, kunne falde sådan ud, at der kan komme forskellige leverandørkorps på hver delaftale. Det vil øge den indbyrdes konkurrence mellem leverandørerne, ligesom det vil øge antallet af leverandører, der vinder opgaver, og som derved får viden om vores systemportefølje og arbejdsprocesser.

  Opstart af ny rammeaftale

  I forbindelse med opstarten af den nye rammeaftaleperiode iværksætter vi en formidlings- og vejledningsindsats, så rammeleverandørerne får de bedst mulige betingelser for at byde ind, når kommende opgaver konkurrenceudsættes.

  For at sikre en attraktiv it-rammeaftale gennemførte Erhvervsstyrelsen i maj 2019 en række markedsdialogmøder. Styrelsen takker for den store interesse og arbejder videre med de mange gode input, der kom frem i dialogen med deltagerne.

  De præsentationer, der blev vist ved møderne, kan hentes herunder. Bemærk, at materialet afspejler igangværende overvejelser og ikke nødvendigvis er udtryk for indholdet i et endeligt udbudsmateriale.

  Præsentationer