Strategi for et digitalt indre marked

Europa-Kommissionens strategi skal understøtte, at mennesker og virksomheder formår at udnytte de digitale muligheder. Samtidig skal den styrke Europas position som frontløber inden for den digitale økonomi.

  • Opdateret 23. marts 2022

Europa-Kommissionens vision med strategien er et digitalt indre marked, hvor varer, personer, data, tjenesteydelser og kapital frit kan bevæge sig på tværs af grænser. Strategien skal desuden styrke EU’s position i den globale digitale økonomi, ved fx at fremme brugen af nye teknologier og ved at understøtte de digitale virksomheder gennem ensartede regler.

Erhvervsstyrelsen varetager det overordnede koordineringsansvar for varetagelse af regeringens interesser i det digitale indre marked.

Konkrete resultater til gavn for borgere og virksomheder

EU-borgere og virksomheder nyder allerede godt af strategiens resultater, og samlet set er det forventningen, at det digitale indre marked kan bidrage til den europæiske økonomi med op til 415 mia. EUR om året.

Initiativer under strategien har fx sat en stopper for roamingtakster i EU og gjort det muligt at tage online-abonnementer på film, Tv-serier, musik, sportsprogrammer og e-bøger med rundt i EU.

Den europæiske dataøkonomi styrkes ved fx at muliggøre frie datastrømme for ikke-persondata.

Samtidig styrkes de europæiske rammer for øget sikkerhed ved produkter og tjenester i den digitale verden med direktivet om sikkerhed for net- og informationssystemer (NIS-direktivet) samt foranstaltninger, der øger cyber-sikkerheden, bl.a. gennem et nyt EU-agentur for cybersikkerhed (ENISA) og forslag om en ny europæisk certificeringsordning inden for cybersikkerhed.

EU som digital frontløber

Senest har Europa-Kommissionen fremlagt flere initiativer for en europæisk tilgang til kunstig intelligens, bekæmpelse af misinformation på nettet (fake news) samt betingelser for større fairness og gennemsigtighed i platformsøkonomien.

Der er desuden nået en foreløbig politisk aftale mellem Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet om et ambitiøst digitalt program – ’Digital Europe’ - i det langsigtede EU-budget for perioden 2021 til 2027.

Kommissionen har ”EU fit for the digital age” som en af sine absolutte topprioriteter. Der gennemføres derfor en række større initiativer på bl.a. online platforme og Kunstig Intelligens i den kommende kommissionsperiode.