Nyhed

Stærkt grundlag for kvanteteknologi i Danmark

Erhvervsstyrelsen udgiver kortlægning af kvanteteknologiens mange potentialer for erhvervslivet.

  • 1. juli 2022
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

Kvanteteknologi anvendes allerede i dag til fx GPS-navigation og MR-scannere, men potentialerne er uanede, i takt med at nye teknologier modnes. Kvanteteknologien rummer bl.a. muligheder for meget stor regnekraft, sikker kryptering, avanceret simulering og nøjagtige sensorer, som har potentiale til at revolutionere en række områder, som fx life science, energi, kommunikation osv.

Regeringen har med digitaliseringsstrategien fra maj 2022 taget initiativ til, at der udarbejdes en bred national strategi for erhvervslivets udvikling og kommercialisering af teknologien. Som optakt hertil har Erhvervsstyrelsen lavet en kortlægning af økosystemet for kvanteteknologi i dansk erhvervsliv.

Kortlægningen viser, at Danmark rummer både store globale virksomheder inden for kvanteteknologi og flere start-ups, og at der er et enormt potentiale for dansk erhvervsliv i at tage teknologierne i anvendelse. Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder klædes på til at tage teknologien i brug, og at der skabes et internationalt konkurrencedygtigt miljø for udvikling og kommercialisering af teknologien. Udvikling og anvendelse skal gå hånd i hånd.

Bliv klogere på kvanteteknologien og det danske økosystem