Publikation

Kortlægning af økosystemet for kvanteteknologi i dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen udgiver kortlægning af kvanteteknologiens mange potentialer for erhvervslivet.

  • 1. juli 2022

Som optakt til regeringens forslag om en bred national strategi for erhvervslivets udvikling og kommercialisering af kvanteteknologi, har Erhvervsstyrelsen lavet en kortlægning af økosystemet for kvanteteknologi i dansk erhvervsliv.

Kortlægningen viser, at Danmark rummer både store globale virksomheder inden for kvanteteknologi og flere start-ups, og at der er et enormt potentiale for dansk erhvervsliv i at tage teknologierne i anvendelse. Det kræver, at de rigtige rammer er til stede bl.a. høj grad af vidensdeling, adgang til risikovillig kapital, fastholdelse og tiltrækning af store internationale tech-virksomheder og en fælles retning for skalering af økosystemet.