Nyhed

Slut med årsrapporter i PDF-filer

Fra årsskiftet ændres Regnskab Basis på Virk. Fremadrettet offentliggør styrelsen ikke længere årsrapporter som PDF-dokumenter i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Når virksomheder fremadrettet indberetter deres årsrapporter, sker det i et filformat, som også er læsbart.

  • 19. januar 2021
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har pr. 1. januar 2021 ændret en indberetningsløsning. Konkret betyder det, at årsrapporten ikke offentliggøres i PDF, hvis årsrapporten indberettes i formatet inlineXBRL. Dette har særligt betydning for indberetning af årsrapporter gennem styrelsens Regnskab Basis på Virk.

Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Basis dannes der ligeledes et inlineXBRL-dokument af årsrapporten. Hidtil har styrelsen offentliggjort alle tre formater af årsrapporten: inlineXBRL, XBRL og PDF. Fra årsskiftet offentliggør styrelsen ikke længere PDF-dokumentet.

Det vil dog stadig være muligt undervejs i indberetningsløsningen at hente årsrapporten i PDF. Men selve indberetningen vil kun bestå af årsrapporten i formaterne: inlineXBRL og XBRL. PDF-filen vil således heller ikke blive returneret i kvitteringsfilen.

Nyt i CVR

Det betyder også, at regnskabsbrugere i CVR ikke længere kan hente PDF-dokumentet. Regnskabsbrugere kan i stedet hente inlineXBRL-dokumentet, som også er et læsbart format.

Andre indberetninger af årsrapporten, hvor der uploades en XBRL og PDF-fil, vil ikke blive påvirket. I disse tilfælde offentliggøres både PDF- og XBRL - ligesom i dag.

Læs mere i tidligere nyhed

Læs mere i indsendelsesbekendtgørelsen § 17, stk. 7

Læs mere i vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen (afsnit vedr. § 17, stk. 7)