Nyhed

Seks danske projekter indstilles til at deltage i et europæisk storskala-projekt om grøn brint

Erhvervsstyrelsen indstiller seks brintprojekter til den danske deltagelse i et europæisk storskala-projekt, der skal kickstarte et europæisk marked for grøn brint og bidrage til den grønne omstilling på tværs af sektorer og industrier.

  • 18. juni 2021
  • International handel

Et fælleseuropæisk storskalaprojekt (også kaldet ”Important Project of Common European Interest” – IPCEI) kan medvirke til udviklingen af vedvarende brint i EU, som kan konkurrere med anvendelsen af fossile brændsler i både den tunge industri og den tunge transport, som i dag udleder store mængder CO2. Erhvervsstyrelsen vil, med deltagelsen i dette IPCEI, arbejde for, at danske styrkepositioner inden for grøn energi og teknologi kommer i spil og skaber vækst. Den danske deltagelse kan samtidig medvirke til at kickstarte udviklingen af brint og andre Power-to-X-teknologier i Danmark.

Erhvervsstyrelsen indstiller følgende seks projekter til at deltage i det kommende fælleseuropæiske projekt om brint:

  • Blue Seal, repræsenteret af Ballard Power Systems
  • Green Fuels for Denmark, repræsenteret af Ørsted
  • Green CCU Hub Aalborg, repræsenteret af REintegrate
  • HySynergy, repræsenteret af Everfuel
  • HØST, repræsenteret af Copenhagen Infrastructure Partners
  • [email protected], repræsenteret af GreenLab Skive

De deltagende projekter skal nu igennem et europæisk matchmaking-forløb med andre europæiske projekter. Forløbet skal afklare, hvordan projekterne passer ind i en fælles værdikæde og dermed, om de kan indgå i etableringen af et IPCEI på tværs af medlemsstater.

Regeringen har afsat 850 mio. kroner til den danske deltagelse i et IPCEI på brint. De danske projekters endelige deltagelse i det fælleseuropæiske brintprojekt, og dermed stillingtagen til statsstøtte, vil afhænge af matchmaking-forløbet og Europa-Kommissions endelige godkendelse.

Læs mere om udvælgelsesprocessen og matchmaking-forløbet