Vejledning om

Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

Vejledningen har til formål at beskrive de regnskabsmæssige forhold for andelsboligforeninger omfattet af andelsboligloven, og som aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens klasse A.

Modelregnskabet er et eksempel på, hvordan en andelsboligforening kan udarbejde en årsrapport, som er i overensstemmelse med vejledningen og gennemskuelig for regnskabsbrugerne.

Vejledningen er opdateret i 2021 jf. ændringsnotatet.

  • Version
  • Seneste opdatering 17. december 2021