Nyhed

Påmindelse udsendes, når fristen for at indberette årsrapport nærmer sig

Som en ny service begynder Erhvervsstyrelsen at udsende en påmindelse til virksomhederne, når det er ved at være tid til at indberette årsrapporten.

  • 16. maj 2023
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen sender en påmindelse til danske virksomheders digitale postkasse op til 6 uger inden, fristen for at indberette årsrapport udløber. Der sendes også en kopi til et af ledelsesmedlemmernes private digitale postkasse.

Til grønlandske virksomheder sender Erhvervsstyrelsen en påmindelse med fysisk post op til 10 uger inden fristen for at indberette årsrapport udløber.

Erhvervsstyrelsen håber med denne påmindelse, at virksomhederne bliver mere opmærksomme på, hvornår årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, og at endnu flere virksomheder derfor får indberettet årsrapporten inden for den lovfæstede frist.

Erhvervsstyrelsen fortsætter som hidtil med at udsende påkravsbreve til virksomhederne, når indsendelsesfristen er overskredet.

Læs mere om frister