Nyhed

Opdatering af vejledning om indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere

Erhvervsstyrelsen har opdateret vejledningen om indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere. Formålet er at sikre, at oplysningerne i reelle ejer registeret er aktuelle og opdaterede, og at eventuelle uoverensstemmelser bringes i orden på en hurtig og hensigtsmæssig måde.

  • 7. februar 2020
  • Regler for virksomheder

En bred kreds af virksomheder, fonde, foreninger m.fl. er forpligtet til at registrere oplysninger om sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsen (kend-dig-selv).

Personer og virksomheder, der skal gennemføre kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens regler (kend-din-kunde), er forpligtet til at indberette uoverensstemmelser om en virksomheds (kundens) reelle ejere. Indberetningspligten gælder kun ift. virksomheder (kunder), der skal have sine reelle ejere registreret i Erhvervsstyrelsens reelle ejer register.

Fremover vil det som led i gennemførelsen af kundekendskabsproceduren være muligt at anmode virksomheden (kunden) om at rette fejl i de registrerede oplysninger om reelle ejere. Retter virk-somheden (kunden) oplysningerne hurtigst muligt, vil der ikke skulle ske indberetning om uover-ensstemmelsen. Rettes uoverensstemmelsen ikke, skal uoverensstemmelsen indberettes til Er-hvervsstyrelsen. 

Opdateringen af vejledningen vedrører følgende forhold: 

  • ændret fremgangsmåde ved indberetninger,
  • indsat afsnit vedrørende tilbagemelding til indberetter,
  • indsat oplysning om, at indberetninger er undtaget fra aktindsigt,
  • indsat link til indberetningsbekendtgørelsen, og
  • indsat link til indberetningsløsningen.

Læs vejledningen om indberetning om reelle ejere