Nyhed

Opdateret vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport 3.0

Vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport er opdateret og offentliggjort i en ny version.

  • 30. november 2021
  • Regler for virksomheder
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af deres ledelsesmedlemmer, som fastsætter rammen for fast og variabel aflønning, samt aflægge og offentliggøre en vederlagsrapport. Kravene har til hensigt at øge gennemsigtigheden om aflønning af ledelsen i børsnoterede selskaber.

Formålet med vejledningen er at hjælpe de børsnoterede selskaber, når de skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik og vederlagsrapport for aflønning af deres ledelsesmedlemmer.

Vejledningen blev offentliggjort som en 1. version i 2019. I takt med at de børsnoterede selskaber havde gjort sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlagspolitik, opdaterede Erhvervsstyrelsen vejledningen som en 2. version sidste år. Erhvervsstyrelsen har nu opdateret vejledningen som en 3. version, efter at de børsnoterede selskaber har gjort sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlagsrapport.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet og opdateret vejledningen i tæt dialog med Komitéen for god Selskabsledelse samt andre interessenter.

Læs den opdaterede vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport, og få overblik over de væsentligste ændringer i bilag 1