Vejledning om

Selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport

Formålet med denne vejledning er at være til inspiration og nytte, når børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik for aflønning af ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med selskabslovens §§ 139 og 139 a samt udarbejde og offentliggøre en vederlagsrapport i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Vejledningen er udarbejdet i dialog med Komitéen for god Selskabsledelse og øvrige interessenter.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag