Vejledning om

Selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport

Børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik samt aflægge og offentliggøre en vederlagsrapport i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik.

Lovgrundlag

Formålet med denne vejledning er at være til inspiration og nytte, når børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik for aflønning af ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med selskabslovens §§ 139 og 139 a samt udarbejde og offentliggøre en vederlagsrapport i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Vejledningen er udarbejdet i dialog med Komitéen for god Selskabsledelse og øvrige interessenter.

1
Kapitel
Hent vejledning og bilag som pdf