Nyhed

Opdateret vejledning om uafhængighedsbekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort ”Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed”. Vejledningen er en opdatering af uafhængighedsvejledningen fra 2009 og udtrykker Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvordan reglerne i den gældende uafhængighedsbekendtgørelse finder anvendelse.

  • 23. maj 2022
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har foretaget en større opdatering af uafhængighedsvejledningen, som ikke har været opdateret siden 2009.

Baggrunden for opdateringen er den ændrede uafhængighedsbekendtgørelse fra 2016, samt et ønske om at inddrage afgørelser fra Revisornævnet i vejledningen.

I de seneste år har Revisornævnet truffet en række afgørelser om revisorers uafhængighed. Afgørelserne vedrører særligt, hvornår en revisors forretningsmæssige forbindelser med en revisionskunde bringer revisors uafhængighed i fare. Vejledningen inddrager en række af Revisornævnets afgørelser om bl.a. dette spørgsmål.
 
Læs uafhængighedsvejledningen