Nyhed

Opdateret vejledning om godkendte revisorers erklæringer efter revisorlovgivningen

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort: Vejledning om godkendte revisorers erklæringer efter revisorlovgivningen (erklæringsvejledningen).
Vejledningen er en opdatering af erklæringsvejledningen fra 2009 og udtrykker Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvordan reglerne i den gældende erklæringsbekendtgørelse og kravene i revisorforordningen finder anvendelse.

  • 5. juli 2022
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har foretaget en større opdatering af erklæringsvejledningen, som ikke har været opdateret siden 2009.

Baggrunden for ændringen er en række ændringer til erklæringsbekendtgørelsen, herunder særligt indførelse af erklæring om udvidet gennemgang, ændringer i indholdet af revisionspåtegningen som følge af ny EU-regulering samt vedtagelse af revisorforordningen (537/2014), der i artikel 10 fastsætter yderligere krav til indholdet af revisionspåtegningen i regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden.

Erklæringsbekendtgørelsen er desuden ændret, så det samtidig er muligt at overholde kravene til revisionspåtegninger i de internationale revisionsstandarder (ISA).

Der er på denne baggrund sket en større gennemskrivning og opdatering af særligt vejledningens afsnit om revisionspåtegninger, ligesom der er indarbejdet vejledning til erklæringen om udvidet gennemgang. Der er endvidere indsat et afsnit i vejledningen om de yderligere krav til indholdet af revisionspåtegningen ved revision af virksomheder af interesse for offentligheden, der er fastsat i revisorforordningen.

Læs erklæringsvejledningen