Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.02.2014

Opdateret regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en opdateret regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. Vejledningen vil gøre det mere gennemskueligt at købe andelsbolig

Regnskabsvejledningen med tilhørende modelregnskab er beregnet for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. Vejledningen er kommet til verden i samarbejde med de relevante parter på området. Blandt de væsentligste ændringer er, at der nu som note til modelregnskabet er indsat en række nøgleoplysninger, der følger af den nye bekendtgørelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Nøgleoplysningerne vil gøre det mere gennemskueligt at købe andelsbolig.

Den vigtigste del af vejledningen er et såkaldt modelregnskab, som det anbefales at bruge, da det både sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav