Nyhed

Opdateret regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort ”Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger”. Vejledningen udtrykker Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvordan årsregnskabslovens regler kan finde anvendelse for andelsboligforeninger, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A.

  • 17. december 2021
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har foretaget en gennemgribende opdatering af regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger. Opdateringen er foretaget med det formål at beskrive de regnskabsmæssige forhold for andelsboligforeninger omfattet af andelsboligloven, og som aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Den oprindelige vejledning ”Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening” er senest opdateret i 2015. Der er sidenhen sket ændringer i andelsboligloven, som har medført et behov for afklaring af, hvordan disse ændringer påvirker årsregnskabet.

Den offentlige debat om renteswaps i efteråret 2020 viste et behov for, at vejledningen i højere grad tydeliggjorde skillelinjen mellem årsregnskabsloven og andelsboligloven, herunder forskellen på den regnskabsmæssige formue og andelsværdien. Derudover har brugerne af vejledningen udtrykt ønske om en generel opdatering.

”Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger” er opdelt i en tekstdel, der beskriver de oftest forekommende problemstillinger vedrørende andelsboligforeningernes årsregnskaber, samt et modelregnskab.

Vejledningen er frivillig, men er et udtryk for Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvordan årsregnskabslovens regler kan finde anvendelse for andelsboligforeninger, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A.

Det tilhørende modelregnskab er et eksempel på, hvordan en andelsboligforening kan udarbejde en årsrapport, som er i overensstemmelse med vejledningen og gennemskuelig for brugerne.

Gå til regnskabsvejledning for andelsboligforeninger