Omlægning af regnskabsår

Virksomheder kan omlægge deres regnskabsår, således regnskabsåret starter og slutter på en anden dato end hidtil. Det forudsætter, at en række betingelser er opfyldt.

  • Opdateret 8. september 2022

Udgangspunktet er, at regnskabsåret ikke må ændres fra år til år. Det kan dog ændres, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede.

Hvis regnskabsåret ændres, skal virksomheden være opmærksom på, at regnskabsåret ikke må omfatte mere end 12 måneder.

Når regnskabsåret ændres, vil der være en omlægningsperiode – dvs. en regnskabsperiode, hvor regnskabsåret tilpasses.

Omlægningsperioden må ikke overstige 12 måneder. Enkelte virksomheder kan dog have en omlægningsperiode på op til 18 måneder, såfremt der er tale om:

  • Etablering af koncernforhold
  • Etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed
  • Fusion

Det en forudsætning, at etableringen af et af ovenstående forhold er sket inden for omlægningsperioden -- fx at fusionen gennemføres i omlægningsperioden.

Virksomheden har regnskabsår fra 1. januar til 31. december.

Virksomheden vil ændre regnskabsåret så det går fra 1. juli til 30. juni.

I dette tilfælde skal være en omlægningsperiode fra 1. januar til 30. juni, dvs. der skal udarbejdes en særskilt årsrapport for denne periode.

Hvis virksomheden opfylder en af betingelserne for at anvende en 18 måneders omlægningsperiode kan regnskabsåret i omlægningsperioden være fra 1. januar år 1 til 30. juni år 2.

Koncerner skal sørge for, at dattervirksomheden har samme regnskabsår som modervirksomhedens, medmindre dette ikke er muligt.

Anmeldelse om omlægning af regnskabsår skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, der ønskes ændret – dog senest 6 måneder efter omlægningsperiodens udløb.

For statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder er fristen 4 måneder.

Virksomheden A har regnskabsår fra 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskabsåret omlægges, så regnskabsåret er 1. januar 2021 - 30. juni 2021.

Anmeldelse skal foretages senest den 31. december 2021

Virksomheden A har regnskabsår fra 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskabsåret omlægges, så regnskabsåret er 1. januar 2021 - 31. marts 2022.

Anmeldelse skal foretages senest den 30. juni 2022.

Hvis anmeldelsen modtages efter udløbet af fristen, kan virksomheden ikke omlægge regnskabsåret.