Nyhed

Offentliggørelse af retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder for 2023

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder for 2023. Sammen med retningslinjerne er der offentliggjort en opdateret tilsynsplan for tilsynet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

  • 24. juli 2023
  • Kontrol og tilsyn

Der er i år foretaget en ændring i udførelsen af kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder. Ændringen er foretaget som følge af, at alle godkendte revisionsvirksomheder på nuværende tidspunkt skal have implementeret den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1, der omhandler kvalitetsstyring på virksomhedsniveau og har til formål at styrke revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet to nye arbejdsprogrammer baseret på revisorlovgivningen og ISQM 1 til gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt gennemgang af revisionsvirksomhedens politikker og procedurer for overvågning, evaluering og afhjælpning.

Revisionsvirksomheden har tidligere skulle besvare spørgsmål vedrørende revisionsvirksomhedens overvågning, evaluering og afhjælpning. Som noget nyt i forhold til tidligere kvalitetskontroller skal revisionsvirksomheden forud for kontrolbesøget forberede og besvare de to nye arbejdsprogrammer. Revisionsvirksomheden får derved mulighed for at beskrive det arbejde, revisionsvirksomheden har udført i forbindelse med implementeringen af den nye kvalitetsstyringsstandard.

Revisionsvirksomhedens egen besvarelse af arbejdsprogrammet forud for kvalitetskontrolbesøget er desuden tænkt som en hjælp, særligt til små/mindre revisionsvirksomheder, med at foretage en evaluering af, om revisionsvirksomheden lever op den nye kvalitetsstyringsstandard, ISQM 1, og til at identificere, om der er områder, som der skal arbejdes videre med for at forbedre kvalitetsstyringen i revisionsvirksomheden. Ved kontrolbesøget skal kvalitetskontrollanten foretage en gennemgang og vurdering af revisionsvirksomhedens besvarelse og foretagne evaluering.

Derudover er der foretaget en forenkling af stikprøvemodellen for kontrol af erklæringsopgaver som led i kvalitetskontrollen, i forhold til den model, der blev indført i 2020. Stikprøvestørrelsen vil fortsat blive opgjort som en procentsats af antallet af afgivne erklæringer med sikkerhed, og der vil blive lagt større vægt på at gennemgå erklæringer afgivet på årsregnskaber aflagt af virksomheder, der vurderes at have større samfundsmæssig betydning.

Erhvervsstyrelsen har ligeledes opdateret tilsynsplanen for tilsynet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, som følge af ovenstående ændringer. 

Læs retningslinjer for kvalitetskontrol for 2023

Læs tilsynsplanen for 2023

Kontakt

Kvalitetschef, Joakim Juul Larsen

Telefon: 35 29 13 46

E-mail: [email protected]

eller

Chefkonsulent, Marianne Ploug

Telefon: 35 29 14 31

E-mail: [email protected]