Nyhed

Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer der ikke er registreret efter bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen har d. 9. august 2023 sendt Bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer der ikke er registreret efter bogføringsloven i offentlig høring. Bekendtgørelsen gælder bl.a. krav til specialudviklede bogføringssystemer og er en del af udmøntningen af bogføringsloven fra 2022 og skal bidrage til at automatisere virksomhedernes bogføring og sikre kontrolsporet.  

  • 11. august 2023
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • Digital indberetning og selvbetjening

Som led i udmøntningen af bogføringsloven (lov nr. 700 af 24. maj 2022) fastsætter Erhvervsstyrelsen ved bekendtgørelser krav til virksomheders bogføringssystemer. Det gælder dels digitale bogføringssystemer, som systemudbyderne markedsfører bredt i markedet (standardsystemer), og dels bogføringssystemer, som er tilpasset den enkelte virksomhed, og hvor virksomheden selv har ansvaret for, at det lever op til kravene (fx specialudviklede systemer). 

Erhvervsstyrelsen fastsatte 1. februar 2023 krav til digitale standard bogføringssystemer (www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/97). Med udgangspunkt i disse krav sendes nu et udkast til bekendtgørelse med krav til virksomheders digitale bogføringssystemer, der ikke er registreret efter bogføringsloven i offentlig høring.  

Høringsmaterialet er tilgængeligt på høringsportalen.

Høringssvar og eventuelle spørgsmål bedes sendt til [email protected] med emnet ”Høring” senest den 5. september 2023.   

Bogføringssystemerne udgør en hjørnesten i regeringens målsætning om at skabe administrative besparelser i virksomhederne ved at digitalisere og automatisere centrale forretningsprocesser, herunder elektronisk samhandel, automatisering af bogføring og datadeling med myndigheder og samarbejdspartnere. Det er via bogføringssystemerne, at virksomhedernes forretningsprocesser digitaliseres og automatiseres.  

Omstillingen af de digitale bogføringssystemer til de foreslåede krav, så systemerne i højere grad understøtter automatisering af virksomhedernes administrative processer, er en væsentlig forudsætning for at kunne opnå en estimeret årlige besparelse på ca. 2,9 mia. kr. (netto), jf. KPMG’s Businesscase for forslag til ny bogføringslov af 24. november 2021.  

Læs mere