Nyhed

Nye regler for virksomheder

Ved årsskiftet trådte en række nye regler for kapitalselskaber i kraft. De nye regler ændrer blandt andet Erhvervsstyrelsens kontrol med selskaber både i forbindelse med anmeldte registreringer på selskaber, men også i den efterfølgende kontrol.

  • 16. juni 2021
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Ny vejledning på selskabsområdet er nu offentliggjort. Som noget nyt er der indført lovkrav om, at den registrerede ledelse skal udøve den faktiske ledelse af virksomheden, hvilket gør det muligt fremover at sætte ind over for brugen af stråmænd. Samtidig indføres en skærpet kontrol af identiteten af den person, som anmelder en registrering på et selskab og for den person, der bliver indsat som selskabsdeltager. Reglerne sætter også ind mod brugen af fiktive adresser.
 
Derudover betyder reglerne, at der nu kan stilles krav om opbevaring af lovpligtige dokumenter fem år tilbage i tiden, så det fremover i lighed med regnskabsmateriale bliver nemmere for Erhvervsstyrelsen at udføre en efterfølgende kontrol af, om beslutninger træffes i overensstemmelse med lovgivningen, herunder registreringers lovlighed.
 

Læs mere om de nye regler på selskabsområdet

 

Kontakt
Chefkonsulent Soie Østerkjærhuus Jensen