Nyhed

Nye regler om reelle ejere og vejledning herom

De ændrede regler om reelle ejere, der blev vedtaget i maj 2019, træder i kraft 10. januar 2020.
Vejledning om reelle ejere skal hjælpe de virksomheder, der skal indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere. Vejledning om indberetningspligten skal hjælpe dem, der er forpligtet til at indberette uoverensstemmelser ift. de registrerede oplysninger om reelle ejere.

 • 20. december 2019
 • Regler for virksomheder

Den 10. januar 2020 træder ændrede regler om reelle ejere i kraft. Reglerne gennemfører 5. hvidvaskdirektiv. 

De ændrede regler indebærer:

 • En pligt for alle ejere til at oplyse om deres ejerskab ved anmodning herom. 
 • En pligt for virksomhederne til at oplyse om deres ejerforhold ved anmodning herom til personer og virksomheder, der skal udføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven.
 • En årlig undersøgelsespligt for virksomheder mv. i forhold til om oplysningerne om deres reelle ejere er opdaterede.
 • Kompetente myndigheder får bedre mulighed for at følge op på uoverensstemmelser mellem de oplysninger om reelle ejere, som er registreret i reel ejer-registret, og de oplysninger om reelle ejere, som indberettes i medfør af hvidvasklovens bestemmelse om indberetnings-pligt. 

Nyt er, at forvaltere af udenlandske truster og lignende juridiske arrangementer skal registrere oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere, når:

 • Forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling er etableret eller har bopæl i Danmark.
 • Forvalteren af trusten eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, 
  1. indgår en forretningsforbindelse, jf. § 2, nr. 3, i trustens eller det lignende juridiske arrangements navn eller
  2. erhverver fast ejendom i trustens eller det lignende juridiske arrangements navn.

Erhvervsstyrelsens vejledning om registrering af reelle ejere opdateres og offentliggøres den 10. januar 2020. Formålet med vejledningen er at hjælpe de virksomheder m.fl., når de skal afklare, hvem deres reelle ejere er, og hvornår oplysningerne skal registreres.

Den 10. januar 2020 træder pligten til at foretage indberetninger af uoverensstemmelser ift. de registrerede oplysninger om reelle ejere i kraft. Indberetningspligten påhviler personer og virksomheder omfattet af hvidvasklovens kundekendskabskrav og kompetente myndigheder.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om indberetningspligten, der er koordineret med Finanstilsynet, som har været i høring hos udvalgte interessenter. Formålet med vejledningen er at hjælpe de indberetningspligtige ift., hvad der skal indberettes, og hvordan indberetning skal ske.

Læs vejledning om indberetning om reelle ejere