Nyhed

Nye regler om digital bogføring på vej

Tidligst i 2024 skal de første virksomheder benytte et digitalt bogføringssystem for at leve op til kravene i den nye bogføringslov. Det er virksomhedsform og størrelsen på omsætning der har betydning for, hvornår den enkelte virksomhed skal i gang.

  • 20. juni 2022
  • Regler for virksomheder

Den nye bogføringslov pålægger virksomheder i Danmark at bogføre digitalt. Og digitale bogføringssystemer skal leve op til nogle krav, som gør det muligt at automatisere bogføringsprocesser og som skaber større sikkerhed for korrekt bogføring. Samtidig skal udbydere af bogføringssystemer registrere deres bogføringssystemer hos Erhvervsstyrelsen, så det bliver nemt for virksomhederne at vælge et system, der lever op til lovens krav og giver den nødvendige digitale sikkerhed.  De nye regler træder ikke i kraft med det samme, men vil blive gennemført over en flerårig periode.

Hvad er digital bogføring?

Et digitalt bogføringssystem letter virksomhedernes administrative arbejde ved at hjælpe med at holde styr på indtægter, udgifter, moms, bilag og ubetalte regninger osv. Systemet understøtter automatisk og korrekt bogføring af udgifter og indtægter, gemmer bilag og øvrigt bogføringsmateriale på en sikker måde og kan sende og modtage e-fakturaer.

Der findes mange forskellige digitale bogføringssystemer på markedet, som kan håndtere alt lige fra den selvstændige virksomhedsejer med få kunder, til store komplekse systemer, der er integreret med virksomhedens lønsystemer, webshop og lagerstyring.

Vigtige datoer

  • Bogføringsloven træder i kraft 1. juli 2022. Det gælder dog ikke for reglerne om digital bogføring.
  • Forventeligt 1. januar 2023 træder regler om krav til digitale bogføringssystemer i kraft, med en overgangsperiode for eksisterende systemer.
  • Forventelig i løbet af 2023: Udbydere af regnskabs- og bogføringssystemer skal anmelde deres systemer til Erhvervsstyrelsen for at blive registrerede.
  • Tidligst januar 2024: Virksomheder med pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.
  • Tidligst januar 2026: Virksomheder, der ikke har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og som har en årlig nettoomsætning på over 300.000 kroner, skal bogføre via et digitalt bogføringssystem.

Det er erhvervsministeren, som efter høring af skatteministeren og inddragelse af de politiske partier bag den nye bogføringslov træffer endelig beslutning om tidspunktet for, hvornår kravene til digitale bogføringssystemer og anvendelse heraf træder i kraft.

Loven giver således de mindre virksomheder god tid til at komme godt i gang med nye rutiner, som vil give dem en markant tidsbesparelse, når bogførings- og regnskabsprocesserne digitaliseres. Samtidig vil loven styrke indsatsen mod snyd og fejl i regnskaber, moms- og skatteangivelser, så det bliver nemt at være ansvarlig virksomhed – og svært at svindle.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside vil du løbende kunne finde information om, hvornår de nye krav træder i kraft, vejledning om de nye regler, og hvad du og din virksomhed skal være særligt opmærksom på.

Læs mere om digital bogføring og den nye bogføringslov