Nyhed

Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport

I dag er der vedtaget nye restriktioner, for at afbøde effekterne af corona/covid-19. Reglerne kan få betydning for afholdelse af generalforsamling i nogle virksomheder. Herudover er der fastsat regler, som udsætter fristen for indsendelse af årsrapporter for visse virksomheder.

  • 18. marts 2020
  • Regler for virksomheder

I torsdags blev der vedtaget en ændring af epidemiloven, som blandt andet gav mulighed for at fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.

I dag er der vedtaget et forbud mod afholdelse og deltagelse i arrangementer med mere end 10 personer. 

Det vedtagne forbud har betydning for de virksomheder, som har flere end 10 ejere, som skal holde ordinær generalforsamling, mens der er forbud, og som ikke har mulighed for at afholde generalforsamlingen elektronisk. Disse virksomheder vil i mange tilfælde ikke lovligt kunne afholde en ordinær generalforsamling, og nogle virksomheder vil derfor heller ikke kunne indsende årsrapporten inden for den almindelige frist. 

Derfor er der fastsat midlertidige regler, som betyder, at virksomheder, der er ramt af ovenstående, får mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. 

Samtidig er der fastsat særlige regler for fravigelse af fristen for genoptagelse for de virksomheder, som er under tvangsopløsning, hvis virksomheden har flere end 10 ejere. 

For virksomheder, som har færre end 10 ejere, gælder de almindelige frister fortsat. Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at virksomhederne bruger og oplyser om de muligheder der allerede findes for at afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling, og muligheden for at møde ved fuldmagt og for at brevstemme. 

Læs mere om de midlertidige regler