Informationer om årsrapporten i coronavirus/covid-19-tiden

Få overblik over frister, der er ændret på grund af corona/covid-19-situationen.

  • Opdateret 23. april 2020

Virksomheder med regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får helt ekstraordinært forlænget indberetningsfristen med tre måneder på grund af coronavirus/covid-19-situationen. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 7 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Læs mere på Virksomhedsguiden

Hvem er stadig omfattet af de almindelige frister?

Hvis regnskabsåret ikke ligger indenfor den nævnte periode, er fristen for indberetning af årsrapporten ikke forlænget. Virksomhedens årsrapport skal derfor indberettes inden for de almindelige frister, dvs. senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, og senest 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D.  
 

Frister for afgift og tvangsopløsning

Hvis årsrapporten ikke indberettes indenfor den forlængede frist, følger Erhvervsstyrelsen de sædvanlige procedurer i årsregnskabsloven og sender et brev med påkrav om indberetning af årsrapporten. I påkravsbrevet får virksomheden en yderligere frist på 8 hverdage fra brevets datering til indberetning af årsrapporten. Modtages årsrapporten inden udløbet af denne frist, foretager styrelsen ikke yderligere.

Modtages årsrapporten efter udløbet af fristen på 8 hverdage, pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse en afgift.

I påkravsbrevet anføres endvidere en frist på 4 uger fra brevets datering. Hvis fristen overskrides, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Læs mere om frister, forsinkelser og afgifter
 

Omlægning af regnskabsår

Fristen for anmeldelse af omlægning af regnskabsår er ligesom indberetningsfristen forlænget med tre måneder. 

Forlængelsen på de tre måneder gælder kun for regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020. 

Vær opmærksom på, at såfremt den forlængede frist for anmeldelse af omlægning af regnskabsår anvendes, så kan registrering ikke foretages via selvbetjeningsløsningen. I stedet skal Selskabsblanketten anvendes, således at anmeldelse og dokumentation indsendes til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk

Herudover gælder de almindelige regler for omlægning af regnskabsår.