Nyhed

Nye gebyrtakster for visse finansielle virksomheder

Erhvervsstyrelsen har ensrettet gebyret for registrering af stiftelser og ændringer i finansielle virksomheder med gebyret for almindelige selskabsregistreringer. 

  • 14. oktober 2020
  • Digital indberetning og selvbetjening
  • Regler for virksomheder

Gebyrordningen for registrering af finansielle virksomheder, der blev indført i 2012, er blevet justeret. Ordningen omfatter selskaber for investeringer med kapital, der er variabel (SIKAV), øvrige særlige finansielle virksomheder og kapitalforeninger.

Gebyrændringen betyder, at årsgebyret for SIKAV’er fjernes, og at gebyret for registrering af SIKAV’er reduceres markant. Gebyrsatsen for øvrige særlige finansielle virksomheder videreføres uændret, mens der indføres et nyt gebyr for registrering og ændring af registrering af kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er. Herved sidestilles alle finansielle og ikke-finansielle virksomheder gebyrmæssigt. 

Muligheden for stiftelse af SIKAV’er blev indført i 2012, men er endnu ikke udnyttet. Den manglende oprettelse har vist sig blandt andet at skyldes de relativt høje gebyrsatser forbundet med registreringen. Erhvervsministeriet har vurderer, at gebyret har udgjort en barriere for oprettelsen af nye finansielle virksomheder.

Den nuværende gebyrordning omstruktureres derfor, så alle finansielle virksomhedstyper fremadrettet ensrettes fuldt ud med den eksisterende almindelige gebyrordning for selskabsretlige registreringer. 

Find de aktuelle gebyrer under Gebyrer og takster.