Nyhed

Nye automatiske kontroller om fravalg af revision

Erhvervsstyrelsen styrker den digitale kontrol og indfører en række nye modtagekontroller, som tjekker, at virksomheden i forbindelse med indberetning af årsrapporten, opfylder betingelserne for at fravælge revision.

  • 28. januar 2020
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen arbejder kontinuerligt på at forbedre data- og regnskabskvaliteten via modtagekontroller i forbindelse med indberetning af regnskabet. Fokus i denne omgang er på fravalg af revision.

En række betingelser skal være opfyldt, før en virksomhed kan fravælge revision. Virksomheden må bl.a. i to år i træk ikke overskride to af følgende størrelser på balancedagen:

- en balancesum på 4 mio. kr.
- en nettoomsætning inkl. eventuelle finansielle indtægter på 8 mio. kr. og
- et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Herudover skal det i den foregående årsrapport oplyses, hvis revision fravælges fremadrettet. 

Nye automatiske kontroller vil fremover tjekke, om virksomheden overholder disse betingelser, hvis revision fravælges.

Hvis virksomheden ikke overholder betingelserne for fravalg af revision, vil den i langt størstedelen af tilfældene modtage en besked i forbindelse med indberetningen. Hvis virksomheden vælger at overhøre beskeden og dermed fortsætter indberetningen, kan virksomhedens regnskab efterfølgende blive udtaget til kontrol. 

Kontrollerne aktiveres primo februar 2020.

Læs mere om automatiske kontroller om fravalg af revision