Vejledning om

Teknisk vejledning og dokumentation for Regnskab 2.0: Kontroller

I forbindelse med indsendelsen af årsrapporter digitalt til Erhvervsstyrelsen, sker der en række kontroller af det indsendte materiale i styrelsens system - Regnskab 2.0. Her finder du oversigter over kontroller af forretningsregler og kontroller af tekniske regler.

Du kan tilmelde dig som modtager af notifikationer til denne vejledning. Klik på klokke-ikonet øverst til højre, så vil du modtage en besked, når vejledningen opdateres.

  • Version 2.1 og 2.0
  • Seneste opdatering 15. marts 2022

1
Kapitel
Kontroller

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet dokumentation og beskrivelse af tekniske og forretningsmæssige kontroller for at sikre, at indberettere og leverandører af løsninger til indberetningen kender kontrollerne.

Efterlevelse af forretningsreglerne vil hjælpe virksomheder og revisorer med at overholde en række grundlæggende regler i årsregnskabsloven, således at kvaliteten højnes, og risikoen for, at Erhvervsstyrelsen beder om en berigtigelse af årsrapporten, reduceres.

Efterlevelse af de tekniske regler vil øge anvendelsesmulighederne for regnskabsbrugere – herunder myndigheder.