Vejledning om

Teknisk vejledning og dokumentation for Regnskab 2.0: Kontroller

I forbindelse med indsendelsen af årsrapporter digitalt til Erhvervsstyrelsen, sker der en række kontroller af det indsendte materiale i styrelsens system - Regnskab 2.0. Her finder du oversigter over kontroller af forretningsregler og kontroller af tekniske regler.

  • Version 1.8 og 1.5
  • Seneste opdatering 16. januar 2018

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

1
Kapitel
Kontroller

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet dokumentation og beskrivelse af tekniske og forretningsmæssige kontroller for at sikre, at indberettere og leverandører af løsninger til indberetningen kender kontrollerne.

Efterlevelse af forretningsreglerne vil hjælpe virksomheder og revisorer med at overholde en række grundlæggende regler i årsregnskabsloven, således at kvaliteten højnes, og risikoen for, at Erhvervsstyrelsen beder om en berigtigelse af årsrapporten, reduceres.

Efterlevelse af de tekniske regler vil øge anvendelsesmulighederne for regnskabsbrugere – herunder myndigheder.

Status for tekniske regler: Alle er aktive i Regnskab 2.0

2
Kapitel
Uddybende vejledninger

Følgende supplerende vejledninger er udarbejdet som uddybende materiale til de angivne forretningsregler. De giver en mere teknisk beskrivelse af reglerne.

Vejledningerne beskriver baggrunden for reglerne og giver retningslinjer til, hvordan regnskabet opstilles, så reglerne efterleves.