Nyhed

Ny vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport

Vejledningen skal hjælpe børsnoterede selskaber ved udarbejdelse af en vederlagspolitik og vederlagsrapport for aflønning af deres ledelsesmedlemmer.

  • 27. november 2019
  • Regler for virksomheder

Den 10. juni 2019 trådte reglerne i selskabsloven om vederlagspolitik og vederlagsrapport i kraft. Reglerne implementerer EU's andet aktionærrettighedsdirektiv.

Aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal udarbejde og offentliggøre en politik for aflønning af deres ledelsesmedlemmer, som fastsætter rammen for den faste og variable aflønning, samt aflægge og offentliggøre en vederlagsrapport. De nye krav har til hensigt at øge gennemsigtigheden om aflønning af ledelsen i børsnoterede selskaber.

Formålet med vejledningen er at hjælpe de børsnoterede selskaber, når de skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik og vederlagsrapport for aflønning af deres ledelsesmedlemmer.

Vejledningen offentliggøres som en 1. version. I takt med at de børsnoterede selskaber gør sig erfaringer med udarbejdelse af en vederlagspolitik, vil Erhvervsstyrelsen opdatere vejledningen – og det samme igen, når de børsnoterede selskaber har gjort sig første erfaringer med udarbejdelse af en vederlagsrapport året efter.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vejledningen i tæt dialog med Komitéen for god Selskabsledelse samt andre interessenter.

Læs vejledningen her