Nyhed

Ny vejledning om kapitalinteresser

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der skal hjælpe virksomheder med at få overblik over årsregnskabslovens bestemmelser om kapitalinteresser. 

  • 3. maj 2021
  • Regler for virksomheder

Ny vejledning hjælper virksomhederne med at vurdere, om kapitalandele i andre virksomheder skal klassificeres som kapitalinteresser i årsregnskabet. Reglerne om kapitalinteresser forventes primært at påvirke holdingvirksomheder, liberale erhverv, landbrugsvirksomheder og virksomheder organiseret omkring en fælles indkøbsfunktion eller lignende.

Årsregnskabslovens bestemmelser om kapitalinteresser trådte i kraft for regnskabsåret, der startede den 1. januar 2020. Begrebet kapitalinteresser stammer fra EU’s regnskabsdirektiv og anvendes ikke i de internationale regnskabsstandarder. Fortolkningsgrundlaget er derfor begrænset.

Vejledningen forklarer, hvad en kapitalinteresse er, og indeholder eksempler på klassifikation i forskellige situationer. Vejledningen behandler de særlige problemstillinger for holdingvirksomheder og redegør for bestemmelserne om måling, præsentation og oplysninger for kapitalinteresser.

Læs vejledningen om kapitalinteresser