Nyhed

Ny vejledning hjælper virksomheder med at medtage tilskud fra kompensationsordningerne i deres regnskab

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe virksomhederne med at håndtere, hvordan blandt andet de modtagne tilskud fra kompensationsordningerne på grund af coronavirus/covid-19 skal behandles regnskabsmæssigt, herunder hvordan præsentation af tilskuddene skal ske.

  • 3. februar 2021
  • Digital indberetning og selvbetjening
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Vejledningen beskriver helt konkret, hvordan virksomhederne regnskabsmæssigt skal løse nogle af de udfordringer, der kan opstå som følge af de modtagne tilskud fra kompensationsordningerne.

Helt konkret er der vejledning at hente på følgende områder:

  • Præsentation af løntilskud
  • Præsentation af tilskud til (kompensation for) faste omkostninger
  • Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen
  • Fastlæggelse af indregningstidspunktet for statslige tilskud relateret til coronavirus/covid-19
  • Noten om honorar til revisor
  • Regnskabsmæssig behandling af nedsættelse af lejeomkostninger (leasing), herunder huslejenedsættelser

For hvert af de konkrete områder er der i vejledningen indsat en indledende tekstboks, som helt kort opsummerer den regnskabsmæssige behandling.

Læs vejledningen "Regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19"