Nyhed

Ny tilsynsplan og kvalitetskontrol af revisorer

Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisorvirksomheder vil fremover i større omfang blive målrettet efter, hvad brugerne af revisors erklæringer tillægger betydning. Den nye tilsynsplan samt nye retningslinjer for kvalitetskontrol af godkendte revisionsvirksomheder gælder fra 2020.

  • 24. august 2020
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen offentliggør hermed en ny tilsynsplan gældende fra 2020. Tilsynsplanen indebærer, at der kommer til at ske et paradigmeskift i tilsynet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder:

Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats vil fremover i større omfang blive målrettet efter, hvad brugerne af revisors erklæringer forventes at tillægge betydning. Desuden vil der i højere grad blive gennemført temabaserede kvalitetskontroller, ligesom styrelsen oftere vil gøre brug af muligheden for at iværksætte undersøgelser - frem for kvalitetskontrol - i situationer, hvor dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt.

Retningslinjer for kvalitetskontrol 

Sammen med tilsynsplanen offentliggøres retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder for 2020:
 
En af de væsentligste ændringer i kvalitetskontrollen er en ændring af stikprøvestørrelsen af erklæringsopgaver. Denne vil fra 2020 blive opgjort som en procentsats af antallet af erklæringer med sikkerhed, som revisionsvirksomheden har afgivet.

Der vil også blive lagt større vægt på revisionsvirksomhedernes egen overvågning og evaluering af deres kvalitetsstyringssystem og erklæringsopgaver. Hvis en revisionsvirksomheds overvågnings- og evalueringsproces vurderes at være tilfredsstillende, vil Erhvervsstyrelsen ud fra nogle fastlagte kriterier kunne bero sig på revisionsvirksomhedens egne evalueringer af erklæringsopgaver, og lade disse indgå som en del af stikprøven i forbindelse med kvalitetskontrollen.
 
Læs tilsynsplanen fra 2020
 
Læs retningslinjer for kvalitetskontrol for 2020
 
 
Kontakt:


Marianne Ploug
T: 3529 1431
marplo@erst.dk