Nyhed

Ny rapport om udfordringer og muligheder for dansk forsvarsindustri

I en ny rapport udarbejdet for Erhvervsministeriet skitseres forsvarsindustriens udfordringer, styrker og potentialer i den nye sikkerhedspolitiske virkelighed. 

  • 1. februar 2024
  • International handel

Den danske forsvarsindustri er vigtig for Danmarks sikkerhed og eksport. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa med Ruslands invasion af Ukraine har medført stigende forsvarsbudgetter i både Danmark og Europa. Industribasen er dog i dag ikke i stand til at levere på den stigende efterspørgsel. På det bagtæppe står dansk forsvarsindustri dermed over for nye vækstmuligheder.

Det internationale marked for forsvarsmateriel er imidlertid et vanskeligt og ofte nationalt beskyttet marked. For bedst muligt at kunne understøtte den danske forsvarsindustri i denne situation kræver det øget indsigt i forsvarsindustrien og dens styrker, udfordringer og vækstmuligheder.

En ny analyse af Danmarks forsvarsindustrielle økosystem udarbejdet af IRIS Group for Erhvervsministeriet giver et samlet bud på omfanget og karakteren af dansk forsvarsindustri samt af dual-use teknologier med potentiale for at indgå i forsvarsindustrien via ”spin-in”. På baggrund af interviews og omfattende surveydata præsenteres de særlige krav og barrierer, som gælder på forsvarsmarkedet, samt hvordan myndighederne bedst understøtter virksomhederne.

Rapporten konkluderer, at følgende indsatser bør styrkes:

  • Samarbejdet mellem industrien, vidensinstitutioner og myndigheder.
  • Understøttelsen af forsvarsindustriens eksport.
  • Strategisk udnyttelse af industrisamarbejde.
  • Adgangen for højteknologiske virksomheder til forsvarsindustrien.
  • Et sammenhængende finansieringssystem og retningen for prioriterede teknologiområder. 

Hent rapporten

Læs mere om industrisamarbejde og industrisamarbejdsaftaler