Publikation

Danmarks forsvarsindustrielle økosystem

I en rapport udarbejdet for Erhvervsministeriet af konsulentbureauet IRIS Group skitseres forsvarsindustriens udfordringer, styrker og potentialer i den nye sikkerhedspolitiske virkelighed.

  • 1. februar 2024

Den danske forsvarsindustri er vigtig for Danmarks sikkerhed og eksport. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa med Ruslands invasion af Ukraine har medført stigende forsvarsbudgetter i både Danmark og Europa. Industribasen er dog i dag ikke i stand til at levere på den stigende efterspørgsel. På det bagtæppe står dansk forsvarsindustri dermed over for nye vækstmuligheder. 

Det internationale marked for forsvarsmateriel er imidlertid et vanskeligt og ofte nationalt beskyttet marked. For bedst muligt at kunne understøtte den danske forsvarsindustri i denne situation kræver det øget indsigt i forsvarsindustrien og dens styrker, udfordringer og vækstmuligheder. 

En ny analyse af Danmarks forsvarsindustrielle økosystem udarbejdet af IRIS Group for Erhvervsministeriet giver et samlet bud på omfanget og karakteren af dansk forsvarsindustri samt af dual-use teknologier med potentiale for at indgå i forsvarsindustrien via ”spin-in”. På baggrund af interviews og omfattende surveydata præsenteres de særlige krav og barrierer, som gælder på forsvarsmarkedet, samt hvordan myndighederne bedst understøtter virksomhederne. 

Rapporten konkluderer at følgende indsatser bør styrkes:

  • Samarbejdet mellem industrien, vidensinstitutioner og myndigheder.

  • Understøttelsen af forsvarsindustriens eksport.

  • Strategisk udnyttelse af industrisamarbejde.

  • Adgangen for højteknologiske virksomheder til forsvarsindustrien.

  • Et sammenhængende finansieringssystem og retningen for prioriterede teknologiområder

Et vidensgrundlag til at fremme udviklingen i dansk forsvarsindustri

For at ruste Danmark til den nye sikkerhedspolitiske realitet og udnytte de muligheder, som opstår for dansk forsvarsindustri, er det afgørende med indsigt i hele det forsvarsindustrielle økosystem. Formålet med denne rapport er at skabe et vidensgrundlag, som kan informere udviklingen af fremtidige politiske initiativer på det forsvarsindustrielle område.

Rapporten bygger på en omfattende kortlægning, og giver det hidtil mest detaljerede billede af, hvilke typer af virksomheder den danske forsvarsindustri består af, hvad de producerer, og hvilke kompetencer, netværk og kapabiliteter de besidder.

Analysen giver desuden indblik i, hvilke teknologiområder Danmark særligt har potentiale for at modne og ”spinde ind” i forsvarsindustrien, samt hvilke vækstforventninger og ambitioner danske virksomheder har på forsvarsområdet. 

Analysen beskriver de særlige krav, som gælder på forsvarsmarkedet, og afdækker de barrierer, som særligt udfordrer virksomhederne. 

Rapporten anviser fem anbefalinger, som kan styrke innovation og eksport i den danske forsvarsindustri og lette vejen ind for mindre virksomheder og teknologier med spin-in potentiale.