Nyhed

Ny hovedlov om en fælles digital infrastruktur (Nemhandel)

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v., som træder i kraft 1. januar 2024. Loven følger op på regeringsgrundlaget, hvor det fremgår, at der skal arbejdes aktivt for at mindske byrder på erhvervslivet ved at fortsætte arbejdet med Automatisk Erhvervsrapportering. Det skal understøtte, at erhvervslivet og samfundet realiserer gevinstpotentialerne ved automatisering af bogførings- og regnskabsprocesser.

  • 20. december 2023
  • Digital indberetning og selvbetjening

Loven vil skabe rammen for at indføre en fælles digital infrastruktur, som standardiserer udvekslingen af elektroniske dokumenter. Den fælles digitale infrastruktur er en viderebygning af Nemhandel – et fællesoffentligt netværk, der siden 2005 har været lovpligtig at gøre brug af til udveksling af e-fakturaer med myndigheder i Danmark.

Formålet med loven er at gøre digital samhandel mellem virksomheder og myndigheder nemmere gennem automatisering og standardisering. En fælles digital infrastruktur vil medføre, at det ikke alene er e-fakturering mellem myndigheder og virksomheder, som understøttes i infrastrukturen, men også i højere grad myndigheder og virksomheders handels- og rapporteringsprocesser.

Læs mere om 'Nemhandel - fælles digital infrastruktur'