Nyhed

Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn

Årsberetningen for styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn giver et overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, styrelsen har været særligt optaget af i 2018. Desuden giver årsberetningen et indblik i styrelsens fokusområder for 2019

 • 15. april 2019
 • Kontrol og tilsyn
 • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen ønsker at være en effektiv og troværdig kontrol- og tilsynsmyndighed, der medvirker til at skabe de bedste rammer for, at den erhvervsrettede regulering efterleves, og bidrage til, at der er tillid til dansk erhvervsliv. Det overordnede mål med vores kontrol- og tilsynsindsats er at gøre det nemt for regelrette virksomheder at overholde deres pligter og svært for andre at svindle.

Direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding:

”Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark. Det indebærer bl.a. fair og lige konkurrencevilkår. Derfor handler vores kontrol- og tilsynsindsats om at gøre det nemt at drive virksomhed og svært at svindle."

 

”Erhvervsstyrelsen er blevet tildelt flere midler på de seneste års finanslove til en øget selskabs- og regnskabskontrol. Det kan allerede nu aflæses i årsberetningen, hvor kontroltrykket er øget i forhold til tidligere år, ligesom det vil komme til udtryk i de kommende års indsats.”

Årsberetningen omfatter kontrol og tilsyn på følgende områder:

 • Selskabskontrol
 • Regnskabskontrol
 • Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
 • Hvidvasktilsyn
 • Fondstilsyn

Årsberetningen beskriver yderligere en række særlige initiativer, som styrelsen har iværksat i 2018. Disse er iværksat inden for fire fokusområder:

 • Styrket kontrol- og tilsynsindsats
 • Forbedret datakvalitet
 • Indsats mod organiseret kriminalitet
 • Tværgående myndighedssamarbejde

Læs årsberetningen (pdf)

Kontakt

Pressekoordinator Søren Møller Nielsen
T: 3529 1430