Publikation

Årsberetning for erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2018

Erhvervsstyrelsens årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn giver overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, vi har været særligt optaget af i 2018.

  • 15. april 2019

Årsberetningen omfatter kontrol og tilsyn på følgende områder:

  • Selskabskontrol
  • Regnskabskontrol
  • Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
  • Hvidvasktilsyn
  • Fondstilsyn

Årsberetningen beskriver yderligere en række særlige initiativer, som styrelsen har iværksat i 2018.

Desuden giver årsberetningen et indblik i styrelsens fokusområder for 2019.

Find årsberetninger for tidligere år